Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Volební program pro Klatovy

Volební program pro Klatovy.

 

V poštovních schránkách se již minulý týden objevil předvolební bulletin Klatovské ODS. Nyní Vám ho postupně přineseme na našich internetových stránkách i na Facebooku. Začínáme úvodním textem pana starosty.

 

 

Vážení Klatované,

ohlédnu-li se krátce za právě končícím volebním obdobím, těší mne, že značné části námi předložených záměrů se již podařilo dosáhnout, nebo jejich realizace probíhá.

S ohledem na budoucnost považuji za mimořádně důležité udržení vyrovnaného hospodaření města. A to i přes značnou investiční aktivitu a sní spojenou zátěží při předfinancování evropských dotací, jež se nám podařilo získat. I proto si Vám mohu dovolit předložit sedm hlavních témat (=Klatovy), která bychom chtěli v následujících čtyřech létech naplnit. Jsou to cíle realistické, splnitelné. Vycházejí z jasné představy a znalosti řízení města. Nedovolil bych si Vám v žádném případě předkládat sliby, za kterými bych si nemohl stát.

Velmi si totiž považuji jak korektní, věcné práce zastupitelů, součinnosti svých spolupracovníků, tak především podpory Vás, Klatovanů, díky níž má naše společná práce pro Klatovy smysl.

 

Mgr. Rudolf Salvetr

starosta města Klatovy

Budoucnost začíná
doma.