Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Klatovy-brána Šumavy

 

KLATOVY – brána Šumavy

Město Klatovy je přirozeným centrem jihozápadu Čech, je jednou z pověstných bran Šumavy. Může účinně reprezentovat zájmy Pošumaví a Šumavy.  Jeho integrující potenciál budeme  i do budoucna prohlubovat, a to ve vztahu:

  • K městům, městečkům a obcím regionu

      Využijeme postavení města jako přirozeného centra (obec s rozšířenou působností) pro  přátelskou spolupráci podporující celý region. Příklady? Rychlá a bezpečná dostupnost je podstatná pro rozvoj turistického ruchu na Šumavě i podnikatelskou atraktivitu měst.

Výstavba spalovny odpadu u Plzně nesmí přinést zvýšení poplatků za likvidaci odpadu pro občany našeho regionu.

  • K Plzeňskému kraji

Klatovy jsou druhým největším městem po Plzni. Vztahy s krajem musí být založeny na respektu a spolupráci. Společně jsme dokončili obchvat Štěpánovice - Kal, vzájemně jsme spolupracovali při výstavbě Klatovské nemocnice, nové expozici „Katakomb“ a „Pavilonu skla“.

Možnosti? Rekonstrukce a účelné využití historického objektu 58/I (bývalá „Sodovkárna“) např. pro potřeby ZUŠ Klatovy.

Společný zájem na rekonstrukci komunikace Plzeň – Klatovy včetně výstavby východního obchvatu Klatov.

 

  • K partnerským městům v Bavorsku

Smluvním ujednáním je dán partnerský vztah k městu Cham. Úzce spolupracujeme též s městy Zwiesel, Deggendorf, Neukirchen bei Heiligenblut atd.

Spolupráce s přeshraničními partnery je nezbytným předpokladem pro získávání evropských dotačních titulů. Od zahraničních měst se také můžeme inspirovat při řešení obdobných problémů.

 

  • K českému státu reprezentovanému státními orgány různých úrovní

Budeme i nadále usilovat o to, abychom byli vidět a slyšet a aby oprávněné zájmy města nebyly přehlíženy. Přijali jsme opatření k vytlačení hazardu z města, předložili jsme návrhy ohledně zapojení lidí dlouhodobě pobírajících sociální dávky do veřejné služby.

 

 

Klatovy-brána Šumavy
Budoucnost začíná
doma.