Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Klatovy-město, kde stojí za to žít

KLATOVY – město, kde stojí za to žít

 

S tímto heslem jsme šli již do minulých komunálních voleb a nic na něm neměníme, protože je nadále platné, je obsahem našeho přístupu ke komunální politice. I nadále:

 

 

  • Hodláme pečovat o infastrukturu města

Budeme usilovat o to, abychom do údržby chodníků a silnic města a integrovaných obcí ročně investovali minimálně 20 mil. Kč (za poslední 4 roky jsme tuto částku zvýšili z 10 na 15 mil. Kč).

 

  • Budeme pokračovat v projektech, jež zkrášlují naše město, zpříjemňují život v něm

 Dokončili jsme zásadní přístavbu a zatraktivnění plaveckého bazénu.

Zajistíme revitalizaci Mercandiniho sadů. V následujících měsících bude odbahněn rybník a zřízeno malé přístaviště pro lodičky.

 

  • Podpora investic s vícestranným efektem

Opravené budovy jsou důležité nejen z hlediska vizuálního, ale přispívají i ke snížení jejich provozních nákladů. Opravili jsme a zateplili čtyři objekty mateřských škol a zahájili rekonstrukci  ZŠ v Tolstého ulici. Jsme připraveni pokračovat též v revitalizaci panelových sídlišť, včetně vytvoření dalších parkovacích míst.

 

  • Budeme podporovat rozvoj občanské společnosti

Spolky, sportovní a kulturní organizace, dobrovolní hasiči a zájmové aktivity občanů města jsou nedílnou součástí jeho života. K rozvoji jejich činnosti využijeme po léta osvědčeného fondu dotací, v nezbytných případech i přímých investic.

 

  • Udržení významných služeb a státních organizací ve městě

Jejich služby a množství pracovních míst považujeme za  podstatný stabilizační faktor. Význam vojenského útvaru, hasičského záchranného sboru, Policie ČR je patrný zejména v krizových situacích (bleskové záplavy).

 

  • Budeme i nadále usilovat o vstřícný a efektivní městský úřad

Součástí města jsou i Technické služby, Klatovská teplárna, Odpadové hospodářství, Správa nemovitostí, Městská knihovna, Městské kulturní středisko, Městský ústav sociálních služeb, Lesy města Klatov.Kvalita jejich služeb musí být na vysoké úrovni nejen po stránce kvality, přístupu k občanům, ale musí být i hospodárné. 

Pohled Ing. Václava Chrousta: http://www.ods-klatovy.cz/clanky/18-ing-vaclav-chroust-k-tematu-mesta-kde-stoji-za-to-zit

Pohled RNDr. Kateřiny Vágnerové: http://www.ods-klatovy.cz/clanky/19-rndr-katerina-vagnerova-k-tematu-mesta-kde-stoji-za-to-zit 

Klatovy-město, kde stojí za to žít Klatovy-město, kde stojí za to žít
Budoucnost začíná
doma.