Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Rozhovor... ...s vedoucí skautského střediska Královák

Máme za sebou polovinu školních prázdnin a k té neodmyslitelně patří dětské tábory. Požádali jsme o rozhovor paní Kateřinou Vágnerovou, vedoucí skautského střediska Královák v Klatovech. Určitě máte u skautů takříkajíc hlavní sezónu v plném proudu?
Máte naprostou pravdu. Všechny skautské oddíly v Klatovech každoročně pořádají svůj letní stanový tábor, což je skutečné vyvrcholení naší celoroční činnosti.
Některé tábory již proběhly, jiné teprve začaly. Sama zrovna na jeden čtrnáctidenní odjíždím.

Ale pojďme od začátku. Mnozí Klatované vás možná neznají, tak se nám trochu představte.
Jsem rozená Klatovačka, ale po studiích fyziky na pražské Karlově univerzitě jsem z pracovních důvodů svých i manželových zůstala v tomto velkoměstě dalších 8 let.
Zde se nám narodila dcera i syn, ale musím přiznat, že jsme se v Praze nikdy nezačali cítit doma. O tom svědčí i skutečnost, že náš první víkend v Praze proběhl až teprve po porodu, a i tak jsme se do Klatov vraceli na každý svátek, každé prázdniny.

A jak jste se dostala zpět do Klatov a ke skautingu?
O tom, že se chceme vrátit do Klatov, jsme byli s manželem přesvědčeni v podstatě vždy. Nejenom že tu máme oba rodinné kořeny, ale právě i veškeré naše zájmy se odehrávaly v Klatovech. U mě to byl již od malička skauting. Nevracela jsem se k němu, protože jsem nikdy z klatovského skautingu neodešla. Do vedení našeho střediska jsem byla zvolena ještě za studií, ale to se bavíme o manažerské, tedy spíše administrativní pozici. Skutečný skauting – to dobrodružství, výzvy, přátelství, zážitky, se samozřejmě odehrává na táborech, výpravách a schůzkách, tedy s dětmi v oddíle. Ten jsem předala s narozením své dcery – tedy v době, kdy jsem věděla, že již nemohu každý týden přijít do klubovny na schůzku se skauty. Nicméně členem svého oddílu jsem zůstala, a tak si mohu tu pravou skautskou činnost stále vychutnávat a jsem ráda, že mohu svému oddílu stále něčím přispět.

Sám jsem skautem, ale za mého porevolučního angažování při obnově skautingu v Klatovech jsme spíše měli oddíly a středisko vedené oldskauty, kteří nám, v té době mladistvým, přibližovali hnutí a znovu obnovovali násilně minulými totalitními režimy přerušované hnutí. Jak to vypadá u oddílů nyní?
Česká skautská organizace Junák se skutečně za posledních několik let velmi změnila, a to nejen vizuálně a konkrétními programovými prvky pro dětské členy, ale také rozložením členské základny. Díky historicky nejdelší době trvání organizace od poslední obnovy skautingu už nám v oddílech vyrostli noví mladí vůdci a vůdkyně, jednotlivé oddíly jsou tak vedeny v této době již spíše mladými lidmi. Většinou se jedná o vysokoškoláky, kteří jsou schopni pružně plánovat program, jezdit s oddíly na víkendové výpravy a tábory a zároveň se i vzdělávat. V naší organizaci totiž zároveň velmi dbáme na vzdělávání všech dospělých, kteří připravují dětem program. Oldskauti jsou ale nadále členi oddílů a středisek, jsou totiž neodmyslitelnými nositeli našich ideálů a často mají také inspirativní zkušenosti ze svého aktivního skautování u oddílů.

Kolik má klatovské středisko členů? Spolupracujete s někým v okolí?
V Klatovech fungují 2 skautská střediska, dohromady máme více než 300 členů. Pravidelně se ještě potkáváme se skauty ze Sušice a Horažďovic na společném každoročním setkání. Nutno dodat, že pod naše skautské středisko Královák patří také skautský oddíl ve Švihově a v Janovicích nad Úhlavou. Nicméně skautské oddíly působí vlastně v každém směru od Klatov, u Kdyně, v Přešticích… Zajímavé také je, kde mají naše klatovské oddíly své tábory. Některé táboří téměř za humny (u Janovic), jiní si staví svůj tábor až v zapadlém koutě Českého lesa, pod Přimdou.

Jak se skautům v Klatovech daří?
S potěšením mohu konstatovat, že se skautům v Klatovech daří opravdu dobře. Rozhodně patří náš velký dík i městu za dlouhodobou podporu, díky níž se nám podařilo vybudovat opravdu krásné zázemí pro klatovské oddíly a daří se nám připravovat kvalitní program v oddílech, který je vyhledávaný dětmi i rodiči. Za těmito úspěchy stojí tým velmi schopných dospělých skautů v Klatovech. Příští rok v létě dokonce s podporou města Klatovy vysíláme výpravu složenou z dětí i dospělých na celosvětové skautské setkání Jamboree do Japonska. Budeme tak moci reprezentovat naše město jako součást české výpravy mezi 40 tisíci skauty z celého světa!

Je něco, co byste chtěla vylepšit nebo dosáhnout?
Vždycky je samozřejmě co zlepšovat, na co se soustředit v dalším roce, co před námi stojí. Za svůj úspěch ve vedení skautů považuji to, že jsme se v Klatovech posunuli od řešení technických problémů (zázemí, majetek, hospodaření) prioritně k programovým cílům. Snažíme se posouvat naše oddíly stále dále, sledovat nějakou vizi, naplňovat naše programy kvalitním skautingem. Je to samozřejmě hlavně zásluha celého týmu lidí, kteří tuto činnost vykonávají. A na mně je do budoucna připravit pevnou půdu pro svého nástupce. Obecně předávání funkcí ve skautské organizaci má svá specifika – všichni zde totiž působíme zcela dobrovolnicky. Správný výběr a výchova nástupců, obecně práce s dobrovolníky, je velmi náročná disciplína, která se začala dokonce vyučovat i na univerzitách.

To přeji mnoho úspěchů. A něco co byste chtěla změnit v tzv. civilním životě? A jak jste vlastně po přestěhování z velkoměsta spokojená v Klatovech?
Nemohu říci, že mám potřebu v Klatovech něco vyloženě měnit. Zkušenost s životem v Praze mě však přivádí často v konkrétních situacích k uvědomění, co by se dalo vylepšit, co nám v Klatovech třeba i chybí a naopak, co je třeba podporovat, udržovat. Bydleli jsme v Praze 4, což je město vztaženo na počet obyvatel 10x větší než Klatovy, a měla jsem možnost zažít si, sledovat, co může radnice udělat pro své obyvatele, ale také, co je v moci lidí samotných, jak lze ovlivňovat místo, ve kterém žijeme. Jednoznačně hodnotím Klatovy jako příjemné místo pro život. Nejenže máme město skutečně na pohled krásné, vnímám ale naše město také jako velmi bezpečné a přívětivé k rodinám s dětmi. I v těchto oblastech však vidím, co by se ještě mohlo zlepšit. Jsou to konkrétní věci, které však ve výsledku ovlivňují celou naši společnost.
Ptáte-li se na osobní ambice do budoucna, ty se jednoznačně točí okolo pracovních aktivit. Zabývám se totiž vzděláváním, jsem zapojena do několika zajímavých aktivit v této oblasti, zatím však převážně mimo naše město, takže doufám, že se mi podaří některé tyto činnosti úspěšně přenést i k nám.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně osobních i profesních úspěchů a hezký zbytek léta!

Budoucnost začíná
doma.