Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Klatovy-město, kde se pracuje a podniká

KLATOVY – město, kde se pracuje a podniká

Budeme usilovat o to, abychom vytvářeli v rámci možností daných městu stabilní a přehledné podmínky pro podnikání a práci.

 

  • Podpora soukromého podnikání

Chápeme důležitost podpory soukromých firem a živnostníků. Proto nezvýšíme po další 4 roky stávající ceny nájmů městských nemovitostí určených k podnikání. Budeme mimo jiné usilovat o zlepšení dopravní obslužnosti centra města. Zavedeme bezplatné, ale časově omezené parkování, aby se zvýšila dostupnost k úřadům, obchodům a tím se vrátil život do centra. Vycházíme přitom z historického významu Klatovského náměstí, které vždy bylo hlavním obchodním a kulturním centrem. 

  • Kvalitní dopravní připojení na dálnici

Usilujeme o rychlé nastartování prací na modernizaci silnice Plzeň – Klatovy, včetně východního obchvatu Klatovy, které byly zastaveny nekoncepčním rozhodnutím ministra dopravy v r. 2010. 

  • Průmyslová zóna

Nejvýznamnější část průmyslové je stále blokována pro příchod významného zaměstnavatele, jenž nabídne vznik většího počtu nových pracovních míst. Dosavadní jednání vždy zkrachovala právě na chybějícím dopravním připojení na dálnici. 

  • Podnikatelský inkubátor

Vybudujeme zázemí, které poskytne za předem stanovených výhodných podmínek prostor pro začínající firmy, jejichž hlavním předmětem podnikání vývoj nových výrobků, technologií či služeb. Využijeme pro tento záměr prostředky ze státních programů podpory malého a středního podnikání. 

  • Územní plán určuje podmínky na dlouhé roky

V současnosti probíhá příprava nového územního plánu. Nový je především v tom, že zahrnuje nejen město Klatovy, ale i všechny jeho integrované části. Se znalostí věci prosazujeme, aby v něm byly vyváženy jak pohledy architektů a důležité funkce města, tak záměry jeho obyvatel. Měl by i zjednodušit podmínky pro vznik a rozvoj soukromého podnikání na území města    

 

Uvážlivou finanční politikou a rozhodováním v orgánech města budeme usilovat o to, aby i nadále město bylo stabilizujícím faktorem rozvoje. Vedení města bude informovat o svých záměrech a aktivně komunikovat s občany, živnostníky a společně se podílet na utváření budoucí tváře města.

Klatovy-město, kde se pracuje a podniká Klatovy-město, kde se pracuje a podniká
Budoucnost začíná
doma.