Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Emanuel Volf k tématu města, kde se pracuje a podniká

"Žiji v Klatovech více než 44 roků a  za tu dobu jsem zažil různé etapy vzhledu     města,  od bourání starých čtvrtí, sešlé náměstí, kde jsme povinně stáli v zástupech k různým výročím a neuměl jsem si představit že se doba změní.  Po roce 1989 nastalo oživení centru města obchodním a turistickým ruchem, díky příjmům  mohlo dojít k zvelebení náměstí, opravám budov a obchod a živnosti měli perspektivu. Jistě většina z nás měla dál svoje všední starosti a každý se snažil žít tak, jak  to přinesla nová doba.

  S nástupem supermarketů v Klatovech a současně s přechodem z hromadné dopravy, na dopravu vlastními osobními auty se postupně snížil obchodní ruch v centru.  Supermarkety poskytly bezplatná parkoviště ,kterým dá každý přednost a  zavedením placených parkovišť v centru a částečně přilehlém okolí náměstí , došlo k  dalšímu  omezení návštěvnosti .Každý z nás  podvědomě, pokud nemusí nevyužívá placené služby, když ve druhé části Klatov je může mít zadarmo.

  Jsem si vědomi, že místa pro parkování v centru města není a nebude nikdy dostatek. Tento problém  však lze minimálně zlepšit v tom smyslu, že o stávající parkovací místa se podělí více návštěvníků. Nemá přeci smysl, aby někdo parkoval na náměstí nebo přilehlých ulicích  celý den, jen proto, že pracuje  na náměstí na některém úřadu. Musíme dát přednost těm, kteří chtějí na náměstí  si vyřídit svoje záležitosti, ať je to jednání na úřadě, v bance  nebo  v obchodě. Proto navrhujeme, v tomto duchu reorganizovat systém parkování na bezplatné, avšak časově omezené, na vnějším obvodu náměstí na krátkou parkovací dobu na př. 20 - max. 30 minut Na samotném placeném parkovišti  na náměstí realizovat 1 hodinu parkování zdarma a další hodiny  již placené progresivní sazbou. Parkoviště vzdálenější od náměstí

změnit rovněž na parkoviště  bezplatná, aby je mohli využít občané pracující ve středu města , kam by snadno zbytek cesty došli pěšky, ale opět časově omezená, aby nebyla zaplněna odstavenými auty,  ve dne v noci.

  Nechceme tuto změnu ukvapeně, chceme ji připravit společně se zástupci města i občanů, aby  návštěvníci, kteří potřebovali navštívit střed města, našli volné parkovací místo.  Každý občan má lepší pocit když může  využít na krátkou dobu volné  neplacené parkovací místo, než parkovat na zastávce autobusu a potit se strachy, že najde cedulku  s pokutou od městského strážníka .

  Nový systém, který navrhujeme vyžaduje i poctivost od občanů- motoristů, dodržovat krátké parkovací časy , ale na druhé straně nám určitě ušetří plno času a nepříjemností. Věříme, že najdeme pochopení pro tuto myšlenku."

Budoucnost začíná
doma.