Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Vzdělané a kulturní Klatovy

Vzdělané a kulturní KLATOVY

Klatovy mají dlouhou kulturní a vzdělanostní tradici. Již od středověku zde byla městská škola, od r. 1636 kvalitní jezuitské gymnázium. S městem jsou spojeny četné osobnosti, které vynikly v kultuře, vzdělání, vědě (Kramerius, Thomayer, Vančura, Hostaš, Mašek,  Machník…).  Na jejich odkaz navázala současná dostatečně široká síť vzdělávacích zařízení od mateřských po střední školy. Ctíme tradici, nicméně náš pohled se upírá do budoucnosti.

Chceme proto:

  • Nadále podporovat aktivity Městského kulturního střediska,  Městské knihovny,  spolupráci se Stálou divadelní scénou v Klatovech a Galerií Klatovy-Klenová, stejně tak s Vlastivědným muzeem dr. Hostaše. Budeme dbát na to, aby skutečně rozvíjely kulturu a vzdělanost města.

 

  • Vytvářet podmínky pro činnost spolků, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na kulturním životě města (i formou spolupráce, poskytnutím grantů).

 

  • Podpoříme mezinárodní folklorní festival, festival komorní hudby, dny evropského kulturního dědictví, tradiční svátky vánoční, velikonoční, klatovskou pouť. Jsou přirozeným rámcem společenského a kulturního dění města.

 

  • Směřovat i nadále koncerty a veřejné akce (např. AVON pochod, program Na jedné lodi) na klatovské náměstí, ke kulturnímu domu a do nově opraveného areálu letního kina. Centrum města je přirozeným místem k setkávání jeho obyvatel.

 

  • Péče o mateřské a základní školy včetně spolupráce se středními školami je základním stavebním kamenem vzdělanosti místní mladé generace.

 

 

Vzdělané a kulturní Klatovy Vzdělané a kulturní Klatovy
Budoucnost začíná
doma.