Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Petr Fiala k tématu bezpečnost a ochrana města

„Výstavba poldru na Mochtínském potoce a částečné vyčištění koryta Drnového potoku je konečně konkrétní povodňové opatření, které se nám povedlo realizovat spolu s lubskými občany a osadním výborem.“

Budoucnost začíná
doma.