Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Klatovy-turistický cíl

KLATOVY -  turistický cíl

V uplynulých letech jsme výrazně investovali do obnovy kulturního dědictví v našem městě. Vedle obnovy expozice klatovských katakomb jsme opravili menší památky (kostel na lubském hřbitově, kaple na klatovském hřbitově) a podíleli se na opravách klatovských chrámů. Dokončením Pavilonu skla a otevřením unikátní sbírky šumavského skla jsme vytvořili další atraktivní turistický cíl. Nejde nám však jen o návštěvu konkrétní ch objektů. Podstatné je to, že návštěvníci jsou přínosem i pro ubytovatele, provozovatele restauračních zařízení a obchodníky.   

Uvědomujeme si důležitost efektů spojených s turistikou a cestovním ruchem. turistiky, proto hodláme pokračovat v aktivitách a projektech, které ji napomáhají rozvíjet:

  • Své roli hodláme dostát v zapsaném spolku Klatovské katakomby (katakomby ročně zhlédne až 50 tis. návštěvníků) a podílet se na dalším rozvoji této unikátní památky evropského významu
  • Hodláme spolupracovat na efektivním a vhodném turistickém využití klatovských památek jak s Římskokatolickou církví, tak s Plzeňským krajem, které jsou dalšími významnými vlastníky památkových objektů.

Vybudujeme jednotný informační systém klatovských památek, budeme usilovat o jeho propojení s obdobnými systémy v regionu.

Budeme propagovat a podporovat turisticky zajímavé akce (klatovská pouť, festivaly komorní a duchovní hudby, projekty Barokní jezuitské Klatovy). Nezastupitelnou roli z pohledu cestovního ruchu má též pořádání republikových a mezinárodních sportovních či výstavnických akcí. Rallye Šumava, Král Šumavy, Národní výstava psů pravidelně lákají tisíce účastníků a diváků. Spolupořadatelství  ME a MS dívek v basketbalu město zviditelnilo a vytvořilo podmínky pro opakování takto významných sportovních klání.

 

Klatovy-turistický cíl Klatovy-turistický cíl Klatovy-turistický cíl Klatovy-turistický cíl Klatovy-turistický cíl
Budoucnost začíná
doma.