Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Ing. Václav Chroust k rozpočtu Klatov na rok 2015 a o aktuální nezaměstnanosti

 Vážení Klatované,

město Klatovy je finančně zdravé. Hovoří o tom nově publikovaný rating (tj.zhodnocení finanční situace města) od agentury Moodys. Renomovaná, nezávislá mezinárodní agentura udělila našemu městu národní rating na úrovni Aa1.cz s výhledem stabilní. Je to potěšitelné, že se tak děje opakovaně. Ve svém zdůvodnění Moodys uvdí: "Národní rating udělený městu Klatovy odráží obezřetný přístup vedení města, díky kterému město dosáhlo dobrých provozních výsledků a solidní úrovně hotovostních rezerv, které pokrývají dluh města.“ Celá zpráva je rozsáhlejší a je k dispozici na webu města v části věnované rozpočtu.

Dokončili jsme návrh provozního rozpočtu na rok 2015. Předpokládáme příjmy na úrovni 348,5 mil. Kč, výdaje v celkové výši 255,4 mil. Kč, přebytek tedy činí 93,1 mil. Kč. Po započtení splátek investičních úvěrů ve výši 16,3 mil. Kč dostáváme výsledek hospodaření příštího roku 76,8 mil. Kč. Tento „disponibilní přebytek“, bude, jak samo slovo naznačuje, k dispozici na financování potřeb města, a to spolu se zdroji, které jsme vytvořili v minulých letech. 

Rád bych zdůraznil, že jde o návrh provozního rozpočtu. Je to tedy dokument, se kterým se nové zastupitelstvo (vzniklé po komunálních volbách) seznámí a potvrdí či nepotvrdí jeho relace. Návrh je pomocí současného zastupitelstva tomu novému, protože rozpočet na nový rok musí schválit nové zastupitelstvo.

Pokud se noví zastupitelé například rozhodnou navýšit částky, které plánujeme do údržby komunikací (v návrhu je 15 mil. Kč) - řekněme o 5 mil. Kč, pak se samozřejmě zvýší výdaje a sníží přebytek rozpočtu. Pokud budou noví zastupitelé více optimističtí na straně příjmové (rozpočet počítá s příjmem ze sdílených daní ve výši 210 mil. Kč, přestože propočet ministerstva financí postavený na makroekonomické prognóze, naznačuje, že bychom v příštím roce mohli dostat až 224 mil. Kč), pak i to se promítne do konečné verze rozpočtu. Současný návrh je založen na respektování zásady opatrnosti – příjmy raději „malinko“ podhodnocujeme, výdaje naopak poněkud nadhodnocujeme. Opatrnost se, věřím, vyplácí.

Významné jsou a budou i investice, které město realizuje či je má připravené k realizaci. Velká část z nich je podpořena dotacemi z evropských fondů. Diskuse o rozsahu investic bude důležitá před schválením rozpočtu na rok 2015.

Přestože je rozvoj města patrný v mnoha jeho částech, jsme i dnes na počátku pomyslné cesty do budoucnosti. Je mnoho věcí, které ještě musíme udělat a změnit. Některé můžeme zvládnout sami - například péči o vzhled města a jeho kulturní a společenský život, jiné mohou být takzvaně nad naše síly – přesto i ty musíme pojmenovat a usilovat o jejich změnu. Musíme usilovat o to, aby Klatovy byly centrem našeho regionu, které bude vidět a slyšet i v národním měřítku.

Trápí nás totiž přílišná a mnohdy zbytečná centralizace země. Proč musí být kvalifikovaná práce tak významně soustředěna v Praze, případně krajských městech? Vždyť „informační dálnice“ v podobě kvalitního internetového připojení, možnosti videokonferencí, sdílení dat a dokumentů je dnes téměř skutečností?

Proč tak pomalu a těžce český stát buduje komunikace, které jsou pro města na „periférii“ tak životně důležité? Proč musí klatovský starosta tak usilovně lobovat za dopravní přivadeč města k dálnici a obchvat města? Být nebo nebýt spojen s dálnicí je klíčem k budoucnosti.

I v Klatovech potřebujeme více kvalifikované práce. Těší nás sice poslední údaje o míře nezaměstnanosti: Úřad práce k datu 3. 10. uvádí míru nezaměstnanosti pro Klatovy 3,88%, bývalý okres Klatovy ke stejnému datu vykazuje míru nezaměstnanosti 5,55 %, celá ČR vykazuje 7,40 % (pozor – toto číslo platí k 31. 8.), což jsou „pro Klatovy výborná čísla“. Ale přijde zima a míra nezaměstnanosti se zvýší… pak možná najde své zaměstnance Jitona či Drůbežářský závod Klatovy. Obě firmy hledají pracovníky do výroby. Důležitá je však i struktura nezaměstnanosti.

Přestože se v posledním období podařilo podepsat několik smluv s investory do průmyslové zóny, která byla vybudována díky úsilí města, ale přišla později, než přijít měla, stále čekáme na většího investora. Dokážeme změnit trend, kdy mladí vysoce kvalifikovaní Klatované odcházejí za prací do center?

Přestože jsou možnosti města relativně velmi omezené, musíme se o to pokusit.

Přeji Vám vše dobré.

Václav Chroust
místostarosta města

(psáno pro Zpravodaj města Klatovy 10/2014)

Budoucnost začíná
doma.