Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Martin Mašek: „Za poctivě vydělané peníze slušným lidem zábavu bez omezování.“

Vzhledem k tomu, že v Klatovech již mnoho let podnikáte, nemohu začít jinou otázkou, než co vaše strana bude dělat pro podnikání v Klatovech, např. pro podporu místních drobných živnostníků?

Již při sestavování volebního programu jsem spolu s dalšími živnostníky na kandidátce velmi usiloval o to, abychom se zasadili o návrat života a podnikání do historického centra města. Jako jedno z mnoha opatření jsme navrhli a prosadíme bezplatné krátkodobé parkování. Dle našeho soudu například půlhodinové parkování zdarma zlepší dostupnost centra města občanům pro nákupy, využití služeb, nebo návštěvu institucí. Nejen já věřím, že toto opatření pomůže současným obchodníkům přežít v centru města, ale i k obsazení mnoha prázdných nebytových prostor. Jednoduše lidi utratí peníze v centru, podnikatelé budou mít na nájem a majitelé nemovitostí budou mít na jejich zvelebování a v neposlední řadě město vydělá na daních.

Dobře, probrali jsme podnikatele, ale máte něco přichystané pro občany?

Vezmu-li obyčejného pracujícího člověka, který bydlí např. v panelovém sídlišti v Podhůrčí, tak takového člověka zajímá, kde zaparkuje před domem, aby měl kolem domu pořádek, kde si děti mohou bezpečně hrát a bez strachu chodit do škol. Takový člověk od pondělí do pátku pracuje, tak má zájem se o víkendu za své poctivě vydělané peníze pobavit. Bez omezení! Nelze, aby pár vyvolených vyhláškou určenou k potlačování heren zároveň touto vyhláškou nařizovalo lidem, od kolika do kolika se smí v Klatovech bavit.

A vy jste již zapojen do dění města?

Ano. Před 4 roky jsem se stal členem komise pro kulturu a vzhled města. Po pár jednáních se většina členů komise začala zaměřovat pouze na vzhled města. Všichni chceme, aby naše město bylo krásné, ale nelze jen vytvářet další a další nákladná umělecká díla, ale je nutné přihlížet k denním potřebám běžného občana.

Co tím myslíte?

Jen si vezměte, kolik za poslední období vzniklo v Klatovech statisícových a mnohdy i miliónových děl.

Dám vám příklad, vezměte si dílo za 1,5 mil. (a to máme v Klatovech i dražší díla) a za tuto částku mohli mít Klatované 300 nových laviček nebo 700 nových odpadkových košů. Těch příkladů je více. Myslíte si, že děti potřebují ve své mateřské škole zahradu za 3 milióny? Za tuto částku mohlo jít 100000 dětí na hodinu do bazénu zdarma.

Myslíte si, že město jako celek funguje?

To si můžeme povídat celé hodiny a popsat stohy papírů. Důležité je, aby se v novém zastupitelstvu potkali rozumní a realisticky uvažující lidé. Bylo by dobré, kdyby občané zvolili takové kandidáty, kteří se alespoň nějaký čas dokázali o sebe postarat sami a ještě vytvářet pracovní místa druhým.

Děkuji za rozhovor.

Budoucnost začíná
doma.