Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Výtah ze říjnového projevu starosty města Klatovy Mgr. Rudolfa Salvetra

Připomínáme si chvíle, kdy davy nadšených českých a slovenských vlastenců bořily staré a začaly stavět od základů nové dějiny české a slovenské státnosti. Více jak 90 let jejího trvání nepřinesla jen chvíle euforické a radostné. Mnohdy utržila československá státnost kruté rány. Roky 1938, 1948, 1968 zůstanou již navždy zapsány černým písmem v našich dějinách. Zároveň se právě v těchto osudových okamžicích jasně ukazovalo, že společný státní svazek vznikl nikoliv z lásky, ale jako výsledek politického rozumu. V daných historických souvislostech prostě jiná šance na samostatný stát nebyla. Nic to však nezměnilo na vůli a touze po svobodném sebeurčení obou národů. Listopad 1989 přinesl uvolnění, opojný pocit svobody a nutkavou potřebu měnit zaběhnuté pořádky. Rozdělení Československa bylo z mého pohledu naprosto logickým, nevyhnutelným a správným krokem. Myslím, že pro toto tvrzení je možno najít i dostatek argumentů. Vyspělost a vysokou kulturu obou národů nejlépe vystihuje způsob rozluky. Rozešli jsme se v klidu, bez násilí a jím plozených křivd nevratně zatěžujících budoucí generace. Každý z nás dokázal dokráčet svou vlastní cestou mezi členy elitních společenství vyspělých demokracií. V neposlední řadě musím zmínit i to, že se navzájem považujeme za dobré sousedy s nadstandartními vztahy. Jak zejména tohoto faktu, tak i pevného zakotvení v evropských strukturách se všemi jeho hodnotami bychom si měli mimořádně považovat a rozvíjet je. Součástí péče o ně musí být i jednoznačné odmítnutí snah některých rusofilních politiků o příklon směrem na východ. Stejně tak je třeba důrazně odsuzovat i zdánlivě drobné excesy jako je řádění fotbalových chuligánů při vzájemných sportovních kláních. Z historických zkušeností dobře víme, že k zažehnutí ničivých požárů stačí zdánlivě malé jiskry… 

Vážené dámy, vážení pánové,
jsem naprosto přesvědčen, že můžeme být plným právem pyšni na samostatné cesty, jimiž jsme dokázali za více než dvacet let projít a které nás přivedli ke společnému cíli. Opět jsme se v něm setkali, byť pod jinými státními vlajkami. O to větší důvod k radosti a hrdosti. Neznám významnější příležitost, než je sváteční 28. říjen, kdy bychom si to měli uvědomit a trvale připomínat.

Děkuji vám za pozornost.

 

 

Výtah ze říjnového projevu starosty města Klatovy Mgr. Rudolfa Salvetra Výtah ze říjnového projevu starosty města Klatovy Mgr. Rudolfa Salvetra Výtah ze říjnového projevu starosty města Klatovy Mgr. Rudolfa Salvetra Výtah ze říjnového projevu starosty města Klatovy Mgr. Rudolfa Salvetra
Budoucnost začíná
doma.