Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

ROZHOVOR S PŘEDSEDKYNÍ BYTOVÉ KOMISE Města Klatovy Marií Hulešovou

 Bytová situace mnoha občanů bývá často tíživá. Jak ji mohou lidé v Klatovech řešit?

Jsem již čtyři roky předsedkyní Bytové komise a s plnou odpovědností mohu říci, že vnímám mezilidské vztahy, vciťuji se do problémů lidí, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Lidé často přes veškerou snahu nemohou využít hypotéčních úvěru či jiných komerčních způsobů financování svého bydlení. Proto máme stále přes 800 obecních bytů, do kterých investujeme a udržujeme je. Tyto byty slouží našim obyvatelům, kteří o ně projeví zájem. Bytová komise posuzuje každou individuální žádost a jejím doporučením se pak rada města řídí při přidělení bytů. Často v takových případech řešíme příběhy lidí, kteří ne vlastní vinou o bydlení přišli.

A jak řešíte například problémy neplatících nájemníků?

Pokud má nájemce městského bytu problém s placením nájmu, je dohodnut splátkový kalendář, případně další úlevy, které občanům pomáhají překonat tíživou životní situaci. Také doporučujeme městu, aby přidělilo obecní byt lidem z městské ubytovny v Zahradní ulici, pokud splňují podmínky pro jeho získání. Tím chci jen zdůraznit, že ti, kteří využívají služeb sociálního bydlení, mají velkou šanci dosáhnout na městský byt. Bytové jednotky v městské ubytovně umožňují ale také velmi kvalitní bydlení. Její rekonstrukce se nám opravdu povedla.

Bytové otázce tedy věnuje Město Klatovy nemalou pozornost. Jak je možné provozovat tak nákladnou službu občanům?

 Přestože náklady s tím spojené jsou pro obec vysoké, uvědomujeme si, že důstojné bydlení je pro naše občany jednou z nejdůležitějších priorit. Snažíme se využít všech možností ke zlepšení stavu našich objektů. V danou chvíli využíváme tzv. "zateplovacích" programů. Zateplení budov významně snižuje energetickou náročnost jejího provozu. Pracujeme na tom, aby veškeré naše objekty byly co nejméně energeticky nákladné a aby jejich vzhled i prostředí bylo co nejlepší.

Jak se věnujete bydlení seniorů a hendikepovaných občanů?

Máme podporované bydlení v rámci celého města. 19 bytů je plně bezbariérových, dále provozujeme dům zvláštního určení pro asi 130 seniorů. Tato kapacita nám umožňuje i občasné přijetí sousedů z okolních obcí. Tím udržujeme dobré sousedské vztahy s našimi nejbližšími obcemi, kde má řada Klatovanů své kořeny. Na ubytování seniorů z těchto obcí ale pochopitelně příslušný obecní úřad přispívá.

Dále máme dům s pečovatelskou službou, kde jsme provedli nové zateplení fasády v tomto roce. Zde umožňujeme pobyt 126 klientům, o něž pečuje zdravotnický personál. V Újezdci nedaleko Klatov máme druhý dům pro seniory, kde je rovněž velmi dobrá zdravotní péče poskytována 79 seniorům.

Žijete v Klatovech celý život?

Jsem klatovským patriotem. Klatovy jsou domovem mé rodiny již několik generací, já sama jsem prožila své dětství v Plánici. Moje nejkrásnější chvíle jsem ale prožívala v zahradnictví, které dnes již v Klatovech není. Bývalo v místech dnešního autobusového nádraží a pracovali v něm moji prarodiče. Sem jsem se opět vrátila a bydlím tak vlastně stále na stejném místě. Můj otec Jan Paveza byl známým Klatovským občanem a sportovcem, hrál celý život fotbal a stojní tenis. Proto mám i dnes blízko ke sportu a Klatovy znám nejen jako řidič, ale i jako cyklista.

Když se podívám kolem sebe, vidím, že Klatovy se poslední léta mění stále k lepšímu. Seznam, co všechno se udělalo v každé možné oblasti života města, je neskutečně dlouhý. Stalo se tak slušně a kultivovaně.

A vaše plány do budoucna?

Je řada dalších opatření, která mohou přispět k tomu, aby lidé v tíživé sociální situaci měli důstojné bydlení i zázemí. Aktivní život dnes nekončí s koncem pravidelného pracovního života či zhoršením zdravotního stavu. Kluby seniorů i organizace zdravotně hendikepovaných občanů zcela zásadně přispívají ke kvalitě života svých členů. Považuji je za nedílnou součást sociálních služeb města. Podporu budu směřovat nejen do jejich pravidelné činnosti. Také se zaměřím na rozvoj všech dalších aktivit, podporujících smysluplný život seniorů. V našem městě myslíme i na nové technologie, se kterými seniory seznamujeme a připravujeme pro ně seniorský web. Bude součástí městského webu.

Nechci odcházet od rozpracovaných projektů, proto opět kandiduji do Zastupitelstva města Klatov. To je jeden z hlavních důvodů. Jedno volební období je totiž příliš krátký čas na to, abychom beze zbytku všechny plány dokončili.

Podle úrovně zabezpečení občanů, kteří se dostali do situace, občanů starých, nemocných či handicapovaných je hodnocen každý vyspělý stát a jednotlivá města. Sociální cítění ale není pouze výsadou levice, jak se mnohdy snaží tvrdit. Kdo podlehne dojmu, že je to jakýsi souboj levicových a pravicových politických stran v míře jejich soucitu k sociálně slabším, je na velkém omylu. Rozdílnost těchto dvou základních politických směrů je v míře svobod, kterou hodlají svým občanům ponechat či odebrat. Míra svobod nemá s mírou sociálního cítění v podstatě co dělat. To, že je nutné sociálně slabým lidem pomáhat, na tom se shodneme všichni. Člověk se sociálním cítěním se projevuje konkrétními činy a nestačí tedy jen politovat a uvědomovat si rozdíly, je nutné pro ty slabší něco udělat. Sociální cítění je zodpovědnost. Kandiduji za Občanskou demokratickou stranu, která vždy měla v Klatovech, a věřím, že stále má, velkou podporu lidí. Nikdy jsme neslibovali nereálné projekty. Co se nám podařilo? Stačí se ohlédnout zpátky a nezavírat oči.

Pokud dostanu opět vaši důvěru a budu zvolena, mohu vám slíbit, že budu sloužit všem občanům našeho města, jak nejlépe dovedu. Děkuji, že zůstáváte Klatovům věrní.

 

ROZHOVOR S PŘEDSEDKYNÍ BYTOVÉ KOMISE Města Klatovy Marií Hulešovou   ROZHOVOR S PŘEDSEDKYNÍ BYTOVÉ KOMISE Města Klatovy Marií Hulešovou   ROZHOVOR S PŘEDSEDKYNÍ BYTOVÉ KOMISE Města Klatovy Marií Hulešovou   ROZHOVOR S PŘEDSEDKYNÍ BYTOVÉ KOMISE Města Klatovy Marií Hulešovou   ROZHOVOR S PŘEDSEDKYNÍ BYTOVÉ KOMISE Města Klatovy Marií Hulešovou   ROZHOVOR S PŘEDSEDKYNÍ BYTOVÉ KOMISE Města Klatovy Marií Hulešovou
Budoucnost začíná
doma.