Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Marie Hulešová, kandidátka ODS č. 3 pro komunální volby města Klatovy

Marie Hulešová, kandidátka ODS č. 3 pro komunální volby města Klatovy

 „Pracuji v zastupitelstvu našeho města a jsem již čtyři roky předsedkyní Bytové komise. S plnou odpovědností mohu říci, že vnímám mezilidské vztahy, vciťuji se do problémů lidí, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Proto pracuji v bytové komisi a snažím se o pomoc lidem v nouzi. Podle úrovně zabezpečení občanů, kteří se dostali do špatné situace, občanů starých, nemocných či handicapovaných je hodnocen každý vyspělý stát a jednotlivá města. Klatovy jsou dobrým místem pro život.

Jsem klatovským patriotem. Klatovy jsou domovem mé rodiny již několik generací. Moje nejkrásnější chvíle dětství jsem ale prožívala v zahradnictví, které dnes již v Klatovech není. Bývalo v místech dnešního autobusového nádraží a pracovali v něm moji prarodiče. Sem jsem se opět vrátila a bydlím tak vlastně stále na stejném místě. Můj otec Jan Paveza byl známým klatovským občanem a sportovcem, hrál celý život fotbal a stolní tenis. Proto mám i dnes blízko ke sportu a Klatovy znám nejen jako řidič, ale i jako cyklista.

Když se podívám kolem sebe, vidím, že naše město se poslední léta mění stále k lepšímu. Seznam, co všechno se udělalo v každé možné oblasti života, je neskutečně dlouhý. Stalo se tak slušně a kultivovaně.

Aktivní život dnes nekončí s koncem pravidelného pracovního života či zhoršením zdravotního stavu. Kluby seniorů i organizace zdravotně hendikepovaných občanů zcela zásadně přispívají ke kvalitě života svých členů. Považuji je za nedílnou součást sociálních služeb města. Podporu budu směřovat nejen do jejich pravidelné činnosti. Také se zaměřím na rozvoj všech dalších aktivit, podporujících smysluplný život seniorů. V našem městě myslíme i na nové technologie, se kterými seniory seznamujeme a připravujeme pro ně seniorský web. Bude součástí městského webu.

Nechci odcházet od rozpracovaných projektů, proto opět kandiduji do Zastupitelstva města Klatov. To je jeden z hlavních důvodů. Jedno volební období je totiž příliš krátký čas na to, abychom beze zbytku všechny plány dokončili.

To, že je nutné sociálně slabým lidem pomáhat, na tom se shodneme všichni. Člověk se sociálním cítěním se projevuje konkrétními činy a nestačí tedy jen politovat a uvědomovat si rozdíly, je nutné pro ty slabší něco udělat. Sociální cítění je zodpovědnost. Kandiduji za Občanskou demokratickou stranu, která vždy měla v Klatovech, a věřím, že stále má, velkou podporu lidí. Nikdy jsme neslibovali nereálné projekty. Co se nám podařilo? Stačí se ohlédnout zpátky a nezavírat oči.

Pokud dostanu opět vaši důvěru a budu zvolena, mohu vám slíbit, že budu sloužit všem občanům našeho města, jak nejlépe dovedu.

Děkuji, že zůstáváte Klatovům věrní. Jsem tu s Vámi a pro Vás.

 

Marie Hulešová, kandidátka ODS č. 3 pro komunální volby města Klatovy Marie Hulešová, kandidátka ODS č. 3 pro komunální volby města Klatovy Marie Hulešová, kandidátka ODS č. 3 pro komunální volby města Klatovy Marie Hulešová, kandidátka ODS č. 3 pro komunální volby města Klatovy Marie Hulešová, kandidátka ODS č. 3 pro komunální volby města Klatovy Marie Hulešová, kandidátka ODS č. 3 pro komunální volby města Klatovy
Budoucnost začíná
doma.