Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Marie Hulešová u Kříže smíření na Zhůří

V sobotu 13. září se Marie Hulešová zúčastnila vzpomínkové slavnosti u Kříže smíření nedaleko Zhůří na Šumavě. 

V tento den byly do kříže vloženy připomínající Mons. Karla Fořta, nositele Řádu TGM, velkého příznivce a Čestného občana Horažďovic, který dlouhá léta žil v Mnichově a působil jako Otec Karel v rádiu Svobodná Evropa. Jeho ostatky jsou uloženy na hřbitově u kostelíka sv. Klimenta na Práchni u Horažďovic.

Do dalšího kamene byly vloženy artefakty připomínající utrpení a i vraždy politických odpůrců minulého zločinného režimu. Donátorem tohoto kamene je město Klatovy. Navázalo na loňský rok, kdy se stalo donátorem kamene upomínajícího na oběti Gestapa popravené v Spáleném lese u Klatov.

Starostu města Rudolfa Salvetra zastupovala Marie Hulešová, členka zastupitelstva.

Ve svém projevu řekla:

 

Vážení hosté,

děkuji za milé pozvání  sem mezi Vás.

„Smíření a odpuštění“, dvě slova, bez nichž nelze smysluplně žít.

Mnohdy se přesto zdá, že není v našich lidských silách zapomenout na utrpení nebo necítit bolest.

Člověk, který neodpouští, se ale sám velmi poškozuje.

Odpuštění zmiňují i modlitby všech náboženství světa.

Může nám proto nesmírně pomoci víra. Víra v boha, v dobro v člověku.

Chci zde proto nyní vyjádřit víru, že další léta této zemi již nepřinesou totalitu fašismu nebo komunismu ani zlo války.

Hrůzy, které by si sem naši potomci chodili v příštích desetiletích připomínat.

DĚKUJI   VŠEM,   kteří   stáli   u   zrodu   myšlenky

na   tomto   místě   památník   postavit.

Marie Hulešová u Kříže smíření na Zhůří Marie Hulešová u Kříže smíření na Zhůří
Budoucnost začíná
doma.