Klatovská ODS

ZVOLME VLADISLAVA VILÍMCE DO SENÁTU!

VLADISLAV VILÍMEC SI ZASLOUŽÍ NAŠI PODPORU V 2. KOLE VOLEB DO SENÁTU.

 

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI JSOU OTEVŘENY:

12.10.2018 14.00 - 22.00

13.10.2018 8.00 - 14.00

 

VOLEBNÍ LÍSTKY DOSTANE AŽ VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI!

 

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ ZA ODS

Děkujeme všem voličům, kteří za naší stranu poslali do klatovského zastupitelstva 10 kandidátů.

 

Mgr. Rudolf Salvetr

Ing. Václav Chroust

MUDr. Miloš Chroust

Aleš Buriánek

MUDr. Bohumil Kuneš

Mgr. Vítězslav Šklebený

Mgr. Lukáš Kopecký

Petr Fiala 

Martin Mašek

Hana Kristová

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM

Vážení Klatované, 
dovolte nám, abychom vám poděkovali za podporu, kterou jste nám vyjádřili v právě skončených komunálních volbách. Je pro nás velkým povzbuzením do další práce pro naše město, pro náš společný domov. Velmi si jí vážíme.

 

 

Předvolební anketa Českého rozhlasu Plzeň

Český rozhlas Plzeň uspořádal předvolební anketu v rámci měst v Plzeňském kraji. Najdete v ní i Klatovy, včetně odpovědí našeho lídra Rudolfa Salvetra.

 

https://plzen.rozhlas.cz/komunalni-volby-ve-vysilani-ceskeho-rozhlasu-plzen-7617239#dil=2

7. kapitola našeho volebního programu

Kapitola 7. Klatovy, město, kde stojí za to žít.  

Chceme tento text, jejž adresujeme všem Klatovanům, skončit tak, jako jsme začali: Klatovy jsou naším domovem. Zajímá nás jejich budoucnost a jsme připraveni pro ni pracovat. V přechozích řádcích jsme zmínili mnohé cíle a plány.  Zdůraznit chceme:

  1. Vybudování obchvatu města a zlepšení komunikace I/27 směr Plzeň (byť jde o projekt státní, podpora a intenzivní tlak ze strany města jsou nezbytné).
  2. Opravy a rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovišť v objemu min. 40 mil. Kč ročně. Opravy a rekonstrukce vodohospodářské (min. 20 mil. Kč ročně) a teplárenské (min 5 mil. Kč ročně) infrastruktury, vybudování nového vodovodu a kanalizace v

6. kapitola našeho volebního programu

Kapitola 6 – Výkonnostní sport, pohybové a relaxační aktivity.

Pohyb je jedním z předpokladů zdravého životního stylu. V širokém slova smyslu budeme pokračovat ve vytváření podmínek pro každodenní sportovní a volnočasové vyžití obyvatel města. Po úpravách areálu venkovních lázní dojde ve dvou etapách (2019 a 2020) k  modernizaci šaten a sociálního zázemí v krytém plaveckém bazénu. Společně s opravou mostů z Beňov do Kalu a výstavbou obchvatu Klatov ze strany ŘSD se přidáme s vybudováním dalších částí cyklostezek v těchto úsecích. Vzhledem k úspěchu „workoutového“ hřiště pod Vodojemem jsme připraveni obdobné vybudovat i pod Hůrkou u ZŠ Tolstého.  Za zcela zásadní pro pravidelnou tréninkovou

5. kapitola našeho volebního programu

Kapitola 5 – Společenský život, kultura, vzdělání, péče o památky.

Stojíme o to, aby Klatovy byly kulturním, vzdělaným a společenským městem. Aby nabídka akcí a událostí byla pestrá, široká a četná. Kulturu a pestrý společenský život nemůže organizovat jen město samo. Proto budeme nadále podporovat nejen projekt Zdravé město, Mezinárodní festival komorní hudby, mezinárodní folklórní festival, akce připomínající barokní dědictví našeho města, ale jsme připraveni podporovat i přirozenou iniciativu a aktivitu občanů.  Vážíme si spolupráce se Základní uměleckou školou Klatovy, Stálou divadelní scénou, Vlastivědným muzeem Dr. Karla Hostaše, Sokolem a dalšími. 

Společenský a spolkový život

4. kapitola našeho volebního programu

Kapitola 4.  Strategie města, strategické dokumenty a projekty.

Rozvoj měst se děje každodenní činností. Ta však musí mít své cíle, směr, musí existovat strategie, jak směr udržet a cílů dosáhnout, musí být stanoveny i priority, časové, věcné.  Proto je důležité čas od času zpracovat a přijmout dokumenty, které vizi a strategii města obsahují. Město Klatovy takové dokumenty má.

Před dvěma lety jsme po změně stavebního zákona jako jedno z mála měst schválili nový územní plán.  Ten nyní postupně doplňují územní studie tak, aby bylo možné v Klatovech stavět, podnikat, aby město mělo jasný koncept svého urbanistického rozvoje. Záleží nám na kvalitě městského prostředí i prostředí našich

3. kapitola našeho volebního programu

 

Kapitola 3. Klatovy: rozpočet, ekonomika, podnikání.

Město Klatovy je ve velmi dobré finanční kondici. Příznivý rating (ocenění) od nezávislé mezinárodní agentury Moodys zejména zdůrazňuje „ uvážlivé řízení rozpočtu, díky kterému město dosahuje výrazných provozních přebytků. Tyto přebytky doplněné evropskými dotacemi umožňují městu udržet vysokou kapacitu samofinancování … zadluženost města je v současnosti podprůměrná a bude dále klesat. Rating města bere v úvahu velmi dobrou likviditu města a rostoucí hotovostní rezervy.“  Za posledních osm let snížilo město své investiční úvěry o více než 130 mil. Kč, z 203 mil. Kč (konec roku 2010) na 67 mil. Kč (konec roku 2018). Ve stejném období

Náš program

Projděte si vizuelně náš program.

Na 8 stránkách najdete body našeho programu

1. Klatovy náš společný domov

2. Klatovy, brána Šumavy, Regionální centrum Pošumaví

3. Klatovy: rozpočet, ekonomika, podnikání

4. Strategie města, strategické dokumenty a projekty

5. Společenský život, kultura, vzdělání, péče o památky

6. výkonnostní sport, pohybové a relaxační aktivity

7. Klatovy, město, kde stojí za to žít

2. kapitola našeho volebního programu

Kapitola 2.  Klatovy, brána Šumavy, regionální centrum Pošumaví.

Klatovy jsou přirozeným centrem bývalého okresu Klatovy i Pošumaví.  Přejeme si, aby jím byly i nadále. Hodláme pokračovat v přátelské spolupráci s obcemi našeho regionu, hodláme být jako doposud lídrem při jednání o dopravní obslužnosti města a západní části Šumavy.  Klíčem k dalšímu rozvoji města a regionu je optimalizace a „zkapacitnění“ mezinárodní silnice I/27, a to nejen ve směru Klatovy-Plzeň, ale i ve směru Klatovy-Bavorsko. Z Klatov musí být rychle dostupná nejen dálnice a krajské město, ale i bavorská hranice. To je zcela zásadní nejen pro turisty, ale zejména pro občany města, kteří za prací dojíždějí. Neméně

KLATOVY - NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV

PROGRAMOVÁ TÉMATA KLATOVSKÉ ODS

Tento týden vám postupně přineseme všechny programové oblasti pro komunální volby 2018.

Začínáme samozřejmě od čísla 1. 

 Kapitola 1.   KLATOVY náš společný domov.

Ústředním bodem našeho programu jsou Klatovy. Město, které milujeme, jež se nám stalo osudem. Jsou naším domovem, mnozí z nás se zde narodili, všichni tu máme své kořeny. Zdá se nám, že bez pohledu na malebné panorama města s dominantní Černou věží se snad ani nedá žít. 

Srovnání života v českých městech

Server IDNES přinesl velké srovnání života v českých městech, Klatovy dopadly velmi dobře, podívejte se sami:

 

https://volby.idnes.cz/kde-se-zije-nejlepe-srovnani-obci-pruzkum-f19-/volby.aspx?c=A180921_205342_volby_ane

Finanční kondice města

Jaká je finanční kondice Klatov? 

 

Přečtěte si si v blogu místostarosty Klatov Václava Chrousta:

 

https://vaclav1963.blogspot.com/2018/09/klatovy-jsou-ve-velmi-dobre-financni.html 

Rekonstrukce jezuitské koleje

V poslední době se v Klatovech mnoho lidí ptá po dalšímu osudu bývalého refekteráře a dalších části jezuitské koleje.

V následujícím videu přinášíme vysvětlení současného stavu a plánů do budoucna, hovoří starosta Klatov Rudolf Salvetr a místostarosta Václav Chroust.

Kandidátka ODS Klatovy 2018

KANDIDÁTKA ODS KLATOVY PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018:

1. Mgr. Rudolf Salvetr, starosta

2. Ing. Václav Chroust, místostarosta

3. Ing. Hana Kristová, ředitelka galerie

4. Petr Fiala, jednatel společnosti, OSVČ

5. Aleš Buriánek, učitel hudby

6. MUDr. Miloš Chroust, lékař, Mammocentrum Klatovy

:

Rudolf Salvetr poskytl předvolební vyjádření pro Klatoviny

Lídr kandidátky ODS pro komunální volby a starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr poskytl vyjádření pro předvolební anketu internetového blogu Klatoviny.

Přinášíme Vám ho v celém znění:

Uctění památky prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka

V pátek 14. září 2018 si široká veřejnost spolu se starostou Klatov Rudolfem Salvetrem a místostarostou Václavem Chroustem připomněla 81. výročí úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garriagua Masaryka.

Pietní akty se odehrály v Masarykově základní škole a také v atriu budouvy územního odboru Policie ČR, kde se nachází busta TGM. Doprovázel je pěvecký sbor Sněženky a machři. Se svým zamyšlením nad TGM vystoupil místostarosta Klatovy Václav Chroust.

Reportáž z celé akce najdete v článku

Budoucnost začíná
doma.