Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Srovnání života v českých městech

Server IDNES přinesl velké srovnání života v českých městech, Klatovy dopadly velmi dobře, podívejte se sami:

 

https://volby.idnes.cz/kde-se-zije-nejlepe-srovnani-obci-pruzkum-f19-/volby.aspx?c=A180921_205342_volby_ane

Finanční kondice města

Jaká je finanční kondice Klatov? 

 

Přečtěte si si v blogu místostarosty Klatov Václava Chrousta:

 

https://vaclav1963.blogspot.com/2018/09/klatovy-jsou-ve-velmi-dobre-financni.html 

Rekonstrukce jezuitské koleje

V poslední době se v Klatovech mnoho lidí ptá po dalšímu osudu bývalého refekteráře a dalších části jezuitské koleje.

V následujícím videu přinášíme vysvětlení současného stavu a plánů do budoucna, hovoří starosta Klatov Rudolf Salvetr a místostarosta Václav Chroust.

 

Kandidátka ODS Klatovy 2018

 

KANDIDÁTKA ODS KLATOVY PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018:

 

 

 

 

 

 

  1. Mgr. Rudolf Salvetr, starosta
  2. Ing. Václav Chroust, místostarosta
  3. Ing. Hana Kristová, ředitelka galerie
  4. Petr Fiala, jednatel společnosti, OSVČ
  5. Aleš Buriánek, učitel hudby
  6. MUDr. Miloš Chroust, lékař, Mammocentrum Klatovy
  7. Martin Mašek, spolumajitel firmy MP Catering
  8. Mgr. Lukáš Kopecký, učitel, historik
  9. Ing. Josef Rubáš, jednatel společnosti
10. MUDr. Bohumil Kuneš, lékař
11. Marie Hulešová, důchodkyně
12. Mgr. Vítězslav Šklebený, ředitel základní školy
13. Ing. Vladimír Král, Ph.D, jednatel společnost OHK
14. Ing. Stanislav Kopáček, jednatel společnosti
15. Mgr. Michal Sedláček, novinář a

Rudolf Salvetr poskytl předvolební vyjádření pro Klatoviny

 

 

Lídr kandidátky ODS pro komunální volby a starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr poskytl vyjádření pro předvolební anketu internetového blogu Klatoviny. 

Přinášíme Vám ho v celém znění:

 

 

 

 

ODS (kandidátka č. 10)

odpovědi zpracoval Mgr. Rudolf Salvetr  1) Které tři problémy Klatov považujete za nejzásadnější a jakým způsobem je chcete konkrétně řešit?

 

 1. a)Nezbytné pro nás i široké okolí je kvalitní dopravní napojení na Plzeň i Bavorsko. Jasnou prioritou je obchvat Klatov a pokračování modernizace silnice I/27 od dálnice do Klatov. Je to podstatné pro lidi dojíždějící za prací stejně jako firmy podnikající v našem městě. V neposlední řadě i pro rozvoj turistického ruchu

Uctění památky prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka

V pátek 14. září 2018 si široká veřejnost spolu se starostou Klatov Rudolfem Salvetrem a místostarostou Václavem Chroustem připomněla 81. výročí úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garriagua Masaryka.

Pietní akty se odehrály v Masarykově základní škole a také v atriu budouvy územního odboru Policie ČR, kde se nachází busta TGM. Doprovázel je pěvecký sbor Sněženky a machři. Se svým zamyšlením nad TGM vystoupil místostarosta Klatovy Václav Chroust.

 

Reportáž z celé akce: 

PF 2017

Vážení Klatované,

poslední dny v roce jsou tradičně nejen časem prosyceným slavnostní atmosférou Vánoc, ale také časem ohlédnutí a očekávání. Přejeme vám klidné a radostné vánoční svátky, mnoho pevného zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2017.

 

Klatovská ODS

PF 2016

"Vážení Klatované, přejeme vám radostné a pokojné vánoční svátky,
pevné zdraví, mnoho štěstí, úspěchů a málo špatných zpráv v novém roce 2016"

 

               Klatovská ODS

PF 2015

"Vážení Klatované, přejeme vám hezké prožití vánočních svátků,
pevné zdraví a úspěšný vstup do nového roku 2015"

                         Klatovská ODS

 

17. listopad 2014

17. listopadu jsme si připomněli dvě výrazné události našich novodobých dějin. V obou z nich sehrál rozhodující roli boj studentů vysokých škol proti totalitním režimům. 17.11. 1939 nacisté uzavřeli české vysoké školy, studentské vůdce popravili či odvezli do koncentračních táborů. Z pohledu budoucnosti však sehrála jejich statečnost důležitou úlohu. O padesát let později výraznou měrou studenti přispěli k pádu komunismu, díky němuž jsme se po mnoha desetiletích zařadili mezi svobodné, demokratické země.

Fotogalerie 17. listopad 2014   - foto Klatovan | Rudolf Lang

Starosta města Mgr. Rudolf Salvetr vystoupil s projevem, jehož část přinášíme:

 „V naší vlasti se změnilo mnohé. Dříve

Ustavující schůze nového zastupitelstva města Klatovy

V souladu s uzavřenou koaliční smlouvou mezi ODS, TOP09 a hnutím Nestraníci bylo ve středu 12. 11. 2014 zvoleno nové vedení města Klatovy. Starostou se stal Mgr. Rudolf Salvetr, místostarosty Ing. Václav Chroust a Ing Martin Kříž.

V radě města bude po následující volební období pracovat Petr Fiala, MUDr. Miloš Chroust, Ing. Jiří Dio, MUDr. Michal Janek, Ing. Jaroslav Nejdl a Mgr. Věra Tomaierová.

Fotogalerie - Ustavující zastupitelstvo 12. 11. 2014

Výtah ze říjnového projevu starosty města Klatovy Mgr. Rudolfa Salvetra

Připomínáme si chvíle, kdy davy nadšených českých a slovenských vlastenců bořily staré a začaly stavět od základů nové dějiny české a slovenské státnosti. Více jak 90 let jejího trvání nepřinesla jen chvíle euforické a radostné. Mnohdy utržila československá státnost kruté rány. Roky 1938, 1948, 1968 zůstanou již navždy zapsány černým písmem v našich dějinách. Zároveň se právě v těchto osudových okamžicích jasně ukazovalo, že společný státní svazek vznikl nikoliv z lásky, ale jako výsledek politického rozumu. V daných historických souvislostech prostě jiná šance na samostatný stát nebyla. Nic to však nezměnilo na vůli a touze po svobodném sebeurčení obou národů. Listopad 1989 přinesl

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Klatov - 12. 11. 2014

Srdečně vás zveme na ustavující zasedání Zastupitelstva města Klatov

12. 11. 2014 v 19:00 - velký sál Kulturního domu v Klatovech (vstup hlavním vchodem) 

Program:

1.      Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov

2.      Složení slibu nově zvolených členů ZM

3.      Volba volební komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu

4.      Schválení programu ZM

5.      Schválení Jednacího a Volebního řádu ZM na volební období 2014 – 2018

6.      Volba starosty

7.      Volba místostarostů

8.      Volba členů Rady města Klatov

9.      Volba zastupujícího místostarosty

10.      Diskuse

11.      Usnesení

12.      Závěr

Nově zvolení zastupitelé za ODS

 

  

 

V komunálních volbách v Klatovech bylo zvoleno 8 zastupitelů za ODS. 

 1. Mgr. Rudolf Salvetr
 2. Ing. Václav Chroust
 3. MUDr. Miloš Chroust
 4. Ing. Jiří Dio
 5. Aleš Buriánek
 6. Marie Hulešová
 7. Petr Fiala
 8. Martin Mašek

Děkujeme vám za vaše hlasy a podporu!
Velmi si jí vážíme.
Společně pro Klatovy!

Kompletní výsledky komunálních voleb v Klatovech najdete zde:
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3202&xobec=555771&xstat=0&xvyber=0

 

Poděkování voličům.

Vážení Klatované,

dovolte mi poděkovat vám za podporu a důvěru, kterou jste dali našemu "týmu" v právě skončených komunálních volbách. Chápu je nejen jako ocenění za činnost v minulých létech, ale především jako velký závazek a motivaci do další práce. Do voleb jsme vstupovali  s jasným vzkazem " Společně pro Klatovy". Věřím, že se nám společně podaří podmínky pro život v našem městě zase o kousek zlepšit. 

Mgr. Rudolf Salvetr

Rudolf Lang o volbách

Komunální volby. Jedná se o volby nám občanům nejbližší. Stejně jako v okolních menších obcích, tak i u nás ve „větších“ Klatovech platí, že se tak nějak skoro všichni známe. V prostředí, ve kterém se denně pohybujeme, si snadno všimneme případných nedostatků. Kdo chce vidět, nemůže ale přehlédnout neustávající rozvoj obcí a pozitivní změny posledních let. Komu se zdá, že je potřeba něco změnit, má tu nejlepší možnost vybrat si z mnoha kandidátů ty, kteří nejlépe naplní jeho představy, ale hlavně je třeba jít volit.

Možná si všimnete, že i má maličkost se nalézá na kandidátní listině do zastupitelstva. Snažím se zajímat o chod města a našeho okolí a přinášet informace prostřednictvím

Martin Mašek: „Za poctivě vydělané peníze slušným lidem zábavu bez omezování.“

Vzhledem k tomu, že v Klatovech již mnoho let podnikáte, nemohu začít jinou otázkou, než co vaše strana bude dělat pro podnikání v Klatovech, např. pro podporu místních drobných živnostníků?

Již při sestavování volebního programu jsem spolu s dalšími živnostníky na kandidátce velmi usiloval o to, abychom se zasadili o návrat života a podnikání do historického centra města. Jako jedno z mnoha opatření jsme navrhli a prosadíme bezplatné krátkodobé parkování. Dle našeho soudu například půlhodinové parkování zdarma zlepší dostupnost centra města občanům pro nákupy, využití služeb, nebo návštěvu institucí. Nejen já věřím, že toto opatření pomůže současným obchodníkům přežít v centru města, ale

Jak správně volit v komunálních volbách 2014

Jak správně volit v komunálních volbách 2014

 

Volební místnosti jsou otevřeny v pátek 10. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 11. října od 8:00 do 14.00.

Volit lze pouze ve Vašem volebním okrsku (tj. tam, kde máte trvalé bydliště), neexistují žádné voličské průkazy. Abyste mohli volit, musí Vám být nejpozději v druhý den voleb 18 let.

Volební lístky dostane dopředu do Vašich poštovních schránek. Pokud se tak z jakéhokoli důvodu nestane, není třeba zoufat – lístky obdržíte ve volební místnosti.

Na rozdíl od parlamentních voleb je systém hlasování poněkud jiný, zato Vám však dává mnohem větší možnost rozhodovat.

Pro město Klatovy je velmi důležitá číslovka 27 – přesně tolik je

Ing. Václav Chroust k rozpočtu Klatov na rok 2015 a o aktuální nezaměstnanosti

 Vážení Klatované,

město Klatovy je finančně zdravé. Hovoří o tom nově publikovaný rating (tj.zhodnocení finanční situace města) od agentury Moodys. Renomovaná, nezávislá mezinárodní agentura udělila našemu městu národní rating na úrovni Aa1.cz s výhledem stabilní. Je to potěšitelné, že se tak děje opakovaně. Ve svém zdůvodnění Moodys uvdí: "Národní rating udělený městu Klatovy odráží obezřetný přístup vedení města, díky kterému město dosáhlo dobrých provozních výsledků a solidní úrovně hotovostních rezerv, které pokrývají dluh města.“ Celá zpráva je rozsáhlejší a je k dispozici na webu města v části věnované rozpočtu.

Dokončili jsme návrh provozního rozpočtu na rok 2015. Předpokládáme

Klatovy - dostaveníčko s budoucností

KLATOVY -  dostaveníčko s budoucností

Veškeré naše kroky budou vedeny snahou zajistit Klatovům všestranný rozvoj a prosperitu.  Musíme však také realisticky hodnotit své možnosti. Nedokážeme odhadnout všechny vlivy, které přinese budoucnost  - vývoj ekonomiky, rozhodování státních orgánů, demografický a strukturální vývoj země. Věříme, že každodenním kvalifikovaným a praktickým rozhodováním zajistíme městu dobrou budoucnost. 

Přenesme se nyní do roku 2018 a představme si, že hodnotíme nedávno „uplynulé období“.

 

 Klatovy se neztratily!

 • Zodpovědným hospodařením si vytvářely zdroje k realizaci projektů.
 • V Klatovech se promyšleně staví – podmínky k tomu vytvořil nový územní plán,

Klatovy-turistický cíl

KLATOVY -  turistický cíl

V uplynulých letech jsme výrazně investovali do obnovy kulturního dědictví v našem městě. Vedle obnovy expozice klatovských katakomb jsme opravili menší památky (kostel na lubském hřbitově, kaple na klatovském hřbitově) a podíleli se na opravách klatovských chrámů. Dokončením Pavilonu skla a otevřením unikátní sbírky šumavského skla jsme vytvořili další atraktivní turistický cíl. Nejde nám však jen o návštěvu konkrétní ch objektů. Podstatné je to, že návštěvníci jsou přínosem i pro ubytovatele, provozovatele restauračních zařízení a obchodníky.   

Uvědomujeme si důležitost efektů spojených s turistikou a cestovním ruchem. turistiky, proto hodláme pokračovat

Zrekonstruované klatovské letní kino otevřeno

V pátek 3. října bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované letní kino v Klatovech.

Město Klatovy uspělo s žádostí o dotaci u Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad a získalo peníze na kompletní proměnu současného letního kina v Klatovech v multikulturní a společenské centrum, které kromě kina bude sloužit také pro koncerty a divadlo. Přestavba za zhruba 14 milionů se dotkla nejen budovy, ve které je potřebné zázemí, ale i celého areálu. Nové jeviště, cesty, povrchy a částečné zakryté hlediště. Z původních 700 je tady k sezení 450 pohodlných míst. Kompletně zrekonstruovaná je také budova se zázemím, kde jsou nové toalety, bufet a šatny pro účinkující. Do plného provozu půjde kino v

Petr Fiala k tématu bezpečnost a ochrana města

„Výstavba poldru na Mochtínském potoce a částečné vyčištění koryta Drnového potoku je konečně konkrétní povodňové opatření, které se nám povedlo realizovat spolu s lubskými občany a osadním výborem.“

Klatovy-bezpečnost a ochrana města

KLATOVY – bezpečnost a ochrana města

Pocit bezpečí města chápeme v širších souvislostech. Více než v jiných oblastech jsme odkázáni na součinnost státních institucí. Jen s jejich podporou mohou mít námi přijatá opatření silný efekt.

 

 • Bezpečnost

            Razantně jsme prosazovali vytěsnění hazardu z města. Za pravdu nám dal i Ústavní soud. Počet hracích přístrojů poklesl na třetinu. Zrušení zbývajících  je v rukou toho, kdo je proti vůli města povolil – Ministerstva financí.

           

         Stejně razantně postupujeme i v případě soukromých ubytoven. Ubytovací poplatky jako sociální podpora jsou pro ně snadným výdělkem. Městům i obcím však nic pozitivního nepřináší.

Mgr. Lukáš Kopecký k tématu vzdělaných a kulturních Klatov

„Město důstojně připomnělo památku významných osobností Klatov, např. financovalo rekonstrukci hrobu Václava Matěje Krameria. Několik slavných rodáků však na svou důstojnou připomínku stále čeká. V ještě intenzivnější spolupráci s klatovským muzeem dr. Hostaše zmapujeme jejich historické osudy i odkaz pro současnou generaci obyvatel města.“

Vzdělané a kulturní Klatovy

Vzdělané a kulturní KLATOVY

Klatovy mají dlouhou kulturní a vzdělanostní tradici. Již od středověku zde byla městská škola, od r. 1636 kvalitní jezuitské gymnázium. S městem jsou spojeny četné osobnosti, které vynikly v kultuře, vzdělání, vědě (Kramerius, Thomayer, Vančura, Hostaš, Mašek,  Machník…).  Na jejich odkaz navázala současná dostatečně široká síť vzdělávacích zařízení od mateřských po střední školy. Ctíme tradici, nicméně náš pohled se upírá do budoucnosti.

Chceme proto:

 • Nadále podporovat aktivity Městského kulturního střediska,  Městské knihovny,  spolupráci se Stálou divadelní scénou v Klatovech a Galerií Klatovy-Klenová, stejně tak s Vlastivědným muzeem dr. Hostaše.

Mgr. Vítězslav Šklebený k tématu města aktivních lidí

"V mnoha městech v posledních letech vznikají tzv. singletrackové stezky pro horská kola. Poloha a dispozice Hejna se přímo nabízí k vybudování jednoduché sítě cest a pěšin, která stále početnější bikerské obci v Klatovech přinese zážitky, pro které dnes musí jezdit do vzdálených destinací. Při správné organizaci jsou, jak je znám, bikeři ochotni při budování stezek pomoci a aktivně se zapojit. Navíc by stezky obohatily i závěrečné pasáže tratí při populárním maratonu AUTHOR Král Šumavy.”

Klatovy-město aktivních lidí

KLATOVY – město aktivních lidí

 

 

 

 • Děti a mládež

Cílená podpora stylu života je důležitá především u dětí a mládeže. Trávení volného času zájmovou, kulturní či sportovní činnost rozvíjí jejich osobnost, je i nejlepší prevencí drogových závislostí a sociálně negativních jevů.

 

 •  Organizovaný sport

Výrazná podpora města výkonnostnímu sportu umožňuje mladým sportovcům dosahovat kvalitních výsledků i na republikových soutěžích. Výjimečné talenty a reprezentanti našeho města jsou nejlepší motivací pro začínající sportovce. Sportovní areály se výraznou měrou podílí na vzhledu našeho města.

  

 • Neformální pohybové aktivity

Vybudování skateparku vytvořilo kvalitní podmínky

Emanuel Volf k tématu města, kde se pracuje a podniká

"Žiji v Klatovech více než 44 roků a  za tu dobu jsem zažil různé etapy vzhledu     města,  od bourání starých čtvrtí, sešlé náměstí, kde jsme povinně stáli v zástupech k různým výročím a neuměl jsem si představit že se doba změní.  Po roce 1989 nastalo oživení centru města obchodním a turistickým ruchem, díky příjmům  mohlo dojít k zvelebení náměstí, opravám budov a obchod a živnosti měli perspektivu. Jistě většina z nás měla dál svoje všední starosti a každý se snažil žít tak, jak  to přinesla nová doba.

  S nástupem supermarketů v Klatovech a současně s přechodem z hromadné dopravy, na dopravu vlastními osobními auty se postupně snížil obchodní ruch v centru.  Supermarkety poskytly

Klatovy-město, kde se pracuje a podniká

KLATOVY – město, kde se pracuje a podniká

Budeme usilovat o to, abychom vytvářeli v rámci možností daných městu stabilní a přehledné podmínky pro podnikání a práci.

 

 • Podpora soukromého podnikání

Chápeme důležitost podpory soukromých firem a živnostníků. Proto nezvýšíme po další 4 roky stávající ceny nájmů městských nemovitostí určených k podnikání. Budeme mimo jiné usilovat o zlepšení dopravní obslužnosti centra města. Zavedeme bezplatné, ale časově omezené parkování, aby se zvýšila dostupnost k úřadům, obchodům a tím se vrátil život do centra. Vycházíme přitom z historického významu Klatovského náměstí, které vždy bylo hlavním obchodním a kulturním centrem. 

 • Kvalitní dopravní

RNDr. Kateřina Vágnerová k tématu města, kde stojí za to žít

„Zažila jsem si, jaké je to žít s rodinou v Praze, a tato zkušenost mě dovedla až na kandidátku strany, která dokázala, že je schopna zajistit stabilní rozvoj našeho města. Vidím, jaký potenciál v našem městě máme, co mohou Klatovy nabídnout rodinám, a vím, co rodiny potřebují, aby tady mohly žít. Hodlám se tomuto tématu věnovat, aby skutečně naše město bylo příjemné místo pro aktivní život.“

Ing. Václav Chroust k tématu města, kde stojí za to žít

"Jsem rád, že město Klatovy je finančně zdravé, že realizujeme nebo jsme připraveni realizovat několik desítek projektů podpořených evropskými dotacemi a že za poslední čtyři roky snižujeme investiční úvěry o 64 milionů korun. Těší mě rozvoj města patrný v mnoha jeho částech. Přesto si myslím, že jsme na počátku pomyslné cesty do budoucnosti. Je mnoho věcí, které ještě musíme udělat a změnit. Některé můžeme zvládnout sami - například péči o vzhled města a jeho kulturní a společenský život, jiné mohou být takzvaně nad naše síly – přesto i ty musíme pojmenovat a usilovat o jejich změnu. Trápí mě přílišná a mnohdy zbytečná centralizace naší země. Proč musí být kvalifikovaná práce tak významně

Klatovy-město, kde stojí za to žít

KLATOVY – město, kde stojí za to žít

 

S tímto heslem jsme šli již do minulých komunálních voleb a nic na něm neměníme, protože je nadále platné, je obsahem našeho přístupu ke komunální politice. I nadále:

 

 

 • Hodláme pečovat o infastrukturu města

Budeme usilovat o to, abychom do údržby chodníků a silnic města a integrovaných obcí ročně investovali minimálně 20 mil. Kč (za poslední 4 roky jsme tuto částku zvýšili z 10 na 15 mil. Kč).

 

 • Budeme pokračovat v projektech, jež zkrášlují naše město, zpříjemňují život v něm

 Dokončili jsme zásadní přístavbu a zatraktivnění plaveckého bazénu.

Zajistíme revitalizaci Mercandiniho sadů. V následujících měsících bude odbahněn rybník a

Klatovy-brána Šumavy

 

KLATOVY – brána Šumavy

Město Klatovy je přirozeným centrem jihozápadu Čech, je jednou z pověstných bran Šumavy. Může účinně reprezentovat zájmy Pošumaví a Šumavy.  Jeho integrující potenciál budeme  i do budoucna prohlubovat, a to ve vztahu:

 • K městům, městečkům a obcím regionu

      Využijeme postavení města jako přirozeného centra (obec s rozšířenou působností) pro  přátelskou spolupráci podporující celý region. Příklady? Rychlá a bezpečná dostupnost je podstatná pro rozvoj turistického ruchu na Šumavě i podnikatelskou atraktivitu měst.

Výstavba spalovny odpadu u Plzně nesmí přinést zvýšení poplatků za likvidaci odpadu pro občany našeho regionu.

 • K Plzeňskému kraji

Klatovy

Volební program pro Klatovy

Volební program pro Klatovy.

 

V poštovních schránkách se již minulý týden objevil předvolební bulletin Klatovské ODS. Nyní Vám ho postupně přineseme na našich internetových stránkách i na Facebooku. Začínáme úvodním textem pana starosty.

 

 

Vážení Klatované,

ohlédnu-li se krátce za právě končícím volebním obdobím, těší mne, že značné části námi předložených záměrů se již podařilo dosáhnout, nebo jejich realizace probíhá.

S ohledem na budoucnost považuji za mimořádně důležité udržení vyrovnaného hospodaření města. A to i přes značnou investiční aktivitu a sní spojenou zátěží při předfinancování evropských dotací, jež se nám podařilo získat. I proto si Vám mohu dovolit předložit sedm

Pozvánka - Pojďte s námi na číši piva či vína

Velmi rádi bychom vás pozvali na setkání se starostou Klatov Rudolfem Salvetrem a kandidáty ODS do zastupitelstva města.

Přiďte si s námi popovídat o tom, co se vám v Klatovech i co vás štve.

Restaurace KD Družba, pátek 3. října 2014 16:00-19:00. 

Rudolf Salvetr poskytl předvolební vyjádření pro Klatoviny

Lídr kandidátky ODS pro komunální volby a starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr poskytl vyjádření pro předvolební anketu internetového blogu Klatoviny. 

Přinášíme Vám ho v celém znění:

 
1. Které tři problémy Klatov považujete za nejzásadnější a jakým způsobem je chcete řešit?
 

Problémem Klatov, stejně jako většiny českých měst obdobné velikosti a geografického umístění, je nedostatečná nabídka kvalifikované a vysoce kvalifikované práce, chcete-li pracovních míst. Je to jednak důsledek až zbytečné centralizace, kterou bohužel podporuje i český stát (např. celní úřady). Obdobným procesem prošly i velké firmy od bank po energetické společnosti(ČEZ, RWE), kdy na

Otevření zrekonstruovaného plaveckého bazénu v Klatovech

Ve čtvrtek 25. 9. byla slavnostně otevřena nová relaxační přístavba krytého plaveckého bazénu v Klatovech. Radnice za zhruba 60 milionů korun nechala k plavecké části bazénu přistavět prostory se saunami, vířivkou, bazénem s divokou řekou, jeskyněmi a toboganem, řekl dnes při otevření starosta Rudolf Salvetr.

 Město zachovalo plavecký sportovní bazén s pětadvacetimetrovými drahami, zároveň ale nově nabízí lidem možnost odpočinku a relaxace. Vedení města doufá v to, že nové atrakce přilákají zejména rodiny s dětmi, které dosud za podobnou nabídkou jezdily do okolních měst.

V přístavbě najdou lidé tři druhy sauny s ochlazovacím bazénkem a sprchami s volitelným tlakem a směrem vodního

Marie Hulešová u Kříže smíření na Zhůří

V sobotu 13. září se Marie Hulešová zúčastnila vzpomínkové slavnosti u Kříže smíření nedaleko Zhůří na Šumavě. 

V tento den byly do kříže vloženy připomínající Mons. Karla Fořta, nositele Řádu TGM, velkého příznivce a Čestného občana Horažďovic, který dlouhá léta žil v Mnichově a působil jako Otec Karel v rádiu Svobodná Evropa. Jeho ostatky jsou uloženy na hřbitově u kostelíka sv. Klimenta na Práchni u Horažďovic.

Do dalšího kamene byly vloženy artefakty připomínající utrpení a i vraždy politických odpůrců minulého zločinného režimu. Donátorem tohoto kamene je město Klatovy. Navázalo na loňský rok, kdy se stalo donátorem kamene upomínajícího na oběti Gestapa popravené v Spáleném lese u

Místostarosta Václav Chroust rozptýlil obavy zahrádkářů ohledně zahrádkářské kolonie Pod Hůrkou

 Mezi obyvateli Klatov a zahrádkáři v poslední době koluje znepokojivá informace, že město chce v lokalitě Pod Hůrkou vykoupit či dokonce vyvlastnit zahrádky. Spojováno je to s nově připravovaným územním plánem.

 Podle místostarosty Klatov Václava Chrousta, který má nový územní plán na starost, se ale nemají čeho obávat. „Město žádný takový záměr nemá. Nehodláme žádné pozemky či zahrádky Pod Hůrkou vykupovat, natož vyvlastňovat. To ostatně ani nemůžeme. Netuším, kdo tuto nepravdivou informaci roznáší," reagoval Chroust.

Další informace najdete v článku Klatovského deníku a ve

Bilanční rozhovor o městských financích s místostarostou města Klatovy Ing. Václavem Chroustem

Položili jsme panu místostarostovi tři otázky:

Pane místostarosto, jsme v druhé polovině roku  a blíží se komunální volby. Do Vaší kompetence patří rozpočet, máme tedy jednoduchou otázku. Jsou Klatovy ve stejné finanční kondici jako před čtyřmi léty? Podařilo se udržet jejich rating?

Věřím, že odpověď na tuto otázku dokáže dát každý, kdo sleduje Zpravodaj města. V něm se snažím, a nejen já, průběžně a otevřeně informovat o finanční situaci města. Kromě toho průběžně a opět, řekl bych v nadstandardní úplnosti, zveřejňujeme všechna podstatná finanční data na www stránkách města v části věnované rozpočtu. Například nyní jsou tam k dispozici kompletní rozbory hospodaření města za 1. pololetí

Marie Hulešová, kandidátka ODS č. 3 pro komunální volby města Klatovy

Marie Hulešová, kandidátka ODS č. 3 pro komunální volby města Klatovy

 „Pracuji v zastupitelstvu našeho města a jsem již čtyři roky předsedkyní Bytové komise. S plnou odpovědností mohu říci, že vnímám mezilidské vztahy, vciťuji se do problémů lidí, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Proto pracuji v bytové komisi a snažím se o pomoc lidem v nouzi. Podle úrovně zabezpečení občanů, kteří se dostali do špatné situace, občanů starých, nemocných či handicapovaných je hodnocen každý vyspělý stát a jednotlivá města. Klatovy jsou dobrým místem pro život.

Jsem klatovským patriotem. Klatovy jsou domovem mé rodiny již několik generací. Moje nejkrásnější chvíle dětství jsem ale prožívala

ROZHOVOR S PŘEDSEDKYNÍ BYTOVÉ KOMISE Města Klatovy Marií Hulešovou

 Bytová situace mnoha občanů bývá často tíživá. Jak ji mohou lidé v Klatovech řešit?

Jsem již čtyři roky předsedkyní Bytové komise a s plnou odpovědností mohu říci, že vnímám mezilidské vztahy, vciťuji se do problémů lidí, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Lidé často přes veškerou snahu nemohou využít hypotéčních úvěru či jiných komerčních způsobů financování svého bydlení. Proto máme stále přes 800 obecních bytů, do kterých investujeme a udržujeme je. Tyto byty slouží našim obyvatelům, kteří o ně projeví zájem. Bytová komise posuzuje každou individuální žádost a jejím doporučením se pak rada města řídí při přidělení bytů. Často v takových případech řešíme příběhy lidí,

ROZHOVOR ......s lékařem MUDr. Milošem Chroustem

Pane doktore, je známé, že pracujete v klatovském mammocentru, co je tedy v preventivních zdravotních programech nového?

V České republice v současnosti probíhají 3 preventivní programy. Prevence nádoru prsu již druhé desetiletí, nově prevence nádoru děložního čípku a nádoru tlustého střeva. V letošním roce začalo tzv. centrální zvaní na preventivní programy. Proto určitě i někteří z Vás dostali do schránky dopis, který vás na prevenci zve. Myslím si, že by všichni měli příležitosti, kterou v České republice máme, využít. Často vzhlížíme k jiným zemím a „závidíme“, ve skutečnosti ale české zdravotnictví a zdravotnictví v Klatovech je na vysoké úrovni. Máme nejednu klientku, která přijíždí

ROZHOVOR ...s místostarostou města nejen o Klatovech

Připravili jsme rozhovor s ing. Václavem Chroustem, místostarostou města Klatovy a předsedou občanského sdružení Klatovské katakomby. Hovořit budeme nejen o Klatovech a katakombách.

Mnoho Klatovanů na otázku "Co se Vám vybaví, řekne-li se Klatovy“, odpovídá Černá věž“. Máte to také tak?

Určitě, ovšem nejen Černá věž, ale celé klatovské panorama, ke kterému patří radnice, jezuitský kostel, linie střech vnitřního města. Pak samozřejmě i pohledy z různých míst v okolí Klatov, k nejhezčím patří ty od Lomečku, dnes bohužel poněkud zastíněné panelovými domy Na Rybníčkách. Na radnici máme krásný obraz ještě z doby, kdy paneláky nebyly, to je můj ideální pohled na Klatovy. Ovšem hned druhý obraz,

Kandidátka ODS Klatovy 2014

 Představujeme vám kandidátku ODS Klatovy pro komunální volby 2014

 1. Mgr. Rudolf Salvetr (1964), starosta města Klatovy 
 2. Ing. Václav Chroust (1963), místostarosta Klatov, ekonom
 3. Marie Hulešová (1952), zastupitel 
 4. Petr Fiala (1975), spolumajitel firmy - pekařství
 5. Martin Mašek (1979), jednatel společnosti
 6. RNDr. Kateřina Vágnerová (1982), lektorka
 7. MUDr. Miloš Chroust (1969), lékař 
 8. Ing. Jiří Dio (1954), ředitel střední školy 
 9. Josef Rubáš (1967), ředitel společnosti
 10. Aleš Buriánek (1952), učitel hudby
 11. Rudolf Lang (1972), vydavatel měsíčníku Klatovan 
 12. Mgr. Lukáš Kopecký (1985), historik 
 13. Jiří Kubát (1959), ekonom
 14. Tomáš Matějka (1975), živnostník
 15. Ing. Marcel Fišer, Ph.D. (1969),

Hrob Václava Matěje Krameria na Olšanských hřbitovech opraven

                Psal se červenec loňského roku. Mediálním světem proběhla informace, že Správa pražských hřbitovů spustila projekt adopce hrobů slavných osobností, o které se nikdo nestará. Po otevření příslušných internetových stránek jsem mezi záplavou jiných nalezl i hrob Václava Matěje Krameria na Olšanských hřbitovech. V hlavě mi okamžitě naskočilo, že to přece nelze takto nechat. Jeden z nejslavnějších klatovských rodáků a absolventů proslaveného jezuitského gymnázia by měl mít důstojné místo posledního odpočinku.

                Rok se s rokem sešel a ve středu 20. srpna 2014 byl opravený hrob včetně informační tabulky „předán“ za účasti klatovského starosty Rudolfa Salvetra široké

Rozhovor... ...s vedoucí skautského střediska Královák

Máme za sebou polovinu školních prázdnin a k té neodmyslitelně patří dětské tábory. Požádali jsme o rozhovor paní Kateřinou Vágnerovou, vedoucí skautského střediska Královák v Klatovech. Určitě máte u skautů takříkajíc hlavní sezónu v plném proudu?
Máte naprostou pravdu. Všechny skautské oddíly v Klatovech každoročně pořádají svůj letní stanový tábor, což je skutečné vyvrcholení naší celoroční činnosti.
Některé tábory již proběhly, jiné teprve začaly. Sama zrovna na jeden čtrnáctidenní odjíždím.

Ale pojďme od začátku. Mnozí Klatované vás možná neznají, tak se nám trochu představte.
Jsem rozená Klatovačka, ale po studiích fyziky na pražské Karlově univerzitě jsem z pracovních důvodů svých i

Vzpomínková akce k výročí 21.srpna 1968

 Ve čtvrtek 21.srpna 2014 si občané Klatov na čele se starostou Rudolfem Salvetrem připomněli 21.srpen 1968 a okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy. Vzpomínka se odehrála u pamětní desky na klatovské radnici.

 

Projev starosty města Mgr. Rudolfa Salvetra k výročí 21. srpna 1968

Vážené dámy, vážení pánové,

 21. srpna 1968… Dívám se po vašich tvářích a velmi dobře v nich mohu číst. Odráží se v nich vzpomínky mimořádně smutné. Také je z nich jasně patrné, že ono osudné ráno vám již nikdo z pamětí nevymaže.

Prvotní úžas po probuzení byl rychle vystřídán krutou realitou. Pohled z oken na klatovské náměstí, jímž projížděla válečná vozidla „spřátelených“ okupantů podbarvovala

Budoucnost začíná
doma.