Klatovská ODS

Zemřel bývalý starosta Klatov za ODS, pan Karel MrázKarel Mráz se narodil v roce 1936 a do povědomí mnohých Klatovanů vstoupil jako profesor na místním gymnáziu či zemědělské škole. V době sametové revoluce vstoupil výrazně do společenského dění (nejprve v řadách Občanského fóra a posléze ODS) a od roku 1996 dalších deset let vedl město Klatovy jako jeho starosta. Radnice pod jeho vedením přistoupila k výrazné rekonstrukci bývalé jezuitské koleje (především pro potřeby knihovny) a připravila klíčovou investici - projekt Klatovy - čisté město.

Po odchodu z funkce se dál veřejně angažoval na poli politickém, společenském a především kulturním. Na srdci mu ležel osud i jeho mateřské strany, tedy ODS.

 

Současný starosta Klatov a předseda Místního sdružení ODS Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr vzpomíná na Karla Mráze: 

„Karla Mráze jsem poprvé potkal v listopadových dnech 1989. Stejně jako tehdy, i později v pozici starosty města, uměl trpělivě naslouchat svým spolupracovníkům a následně jasně formulovat závěry a jít za vytčeným cílem. Klatovy měl moc rád a jejich rozkvět mu velmi ležel na srdci. Nic se na tom nezměnilo ani tehdy, když už pro něj nepracoval na plný úvazek. Nadále se podílel na klatovském kulturním a společenském životě. Osobně si vážím všech chvil, kdy jsem s Karlem Mrázem mohl spolupracovat a probírat s ním nově plánované záměry. O to hůř jsem dnes přijal smutnou zprávu, že žádné další společné chvíle už nepřibudou."
 
Místostarosta Klatov Ing. Václav Chroust vzpomíná na Karla Mráze především jako na dlouholetého moderátora konferencí Barokní jezuitské Klatovy:
 
"Muž, který prožil velmi zajímavý život. Muž, s kterým se osud často nemazlil. Přesto si dokázal stát za svým. Miloval krásné slovo, literaturu, povolání učitele, které mu bylo kdysi na čas upřeno. O to více si je užíval i v tzv. „pozdním věku.“ Své město a kraj měl nepochybně rád – i proto přijal nelehkou funkci starosty Klatov. V příštích dnech se bezpochyby objeví povícero vzpomínek, možná nekrologů. Právem. My v „katakombách“ si jej budeme pamatovat jako prvního zástupce města ve spolku, jako neúnavného a obětavého moderátora prvních ročníků Barokních jezuitských Klatov, jako člověka s živým zájmem o věci, které jsme společně prosazovali. Bylo příjemné se s ním setkávat. Odchod člověka je vždy spojen s určitým smutkem. To je pochopitelné. Přesto bychom ani v této chvíli neměli zapomínat na to krásné, podnětné, dobré, čím nás setkávání s ním obdařilo. Vážený pane starosto, milý pane profesore, díky za vše!"

Zastupitel města Klatovy a místopředseda Místního sdružení ODS Klatovy Lukáš Kopecký přidává vzpomínku na natáčení vzpomínek Karla Mráze v roce 2019 pro projekt Příběhy našich sousedů s tehdejšími žáky 9. B Masarykovy základní školy Klatovy: "Karel Mráz nás přivítal ve svém bytě a tak, jak to uměl, brilantní češtinou vyprávěl o svých životních osudech. Děti odcházely naprosto nadšené a dodnes na natáčení vzpomínají.".

Vzpomínky Karla Mráze jsou dostupné zde:  https://www.pribehynasichsousedu.cz/klatovy-a-kolinec/klatovy-kolinec-2018-2019/mraz-karel/


 
Všichni členové Klatovské ODS vyjadřují hlubokou soustrast rodině Karla Mráze.
 
 
Poslední rozloučení s velkou osobností Klatov se uskuteční v úterý 14. května 2024 od 13.30 v obřadní síni krematoria města Klatov.