Klatovská ODS

ROZPOČET KLATOV 2023

 
 
 
 
 
 
 
Úterní zastupitelstvo města schválilo přebytkový rozpočet na rok 2023. Zajištuje bezproblémové fungování města a jeho organizací včetně zvýšených nákladů na energie.
O investicích na rok 2023 se bude rozhodovat po Novém roce po uzavření kalendářního roku
a schvalovat je bude zastupitelstvo na svém zasedání 28.2.2023
Základní parametry rozpočtu v tisících Kč:
Příjmy celkem 612.510
Výdaje celkem 479.435
Rozdíl „příjmy minus výdaje“ 133.075
Splátky úvěrů 2.040
Přebytek rozpočtu 131.035