Klatovská ODS

Michal Sedláček - náš kandidát do Evropského parlamentu

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Sedláček, diplomat a velvyslanec České republiky

 

Michal Sedláček se narodil v Plzni a věnoval svoji celoživotní dráhu prosazování zájmů České republiky v zahraničí. Aktivně se účastnil studentského protestního hnutí v listopadu 1989, dokonce byl na Národní třídě 17. 11. 1989, a po dokončení studia na Fakultě sociálních věd byl v roce 1990 jako zástupce stávkujících studentů zvolen poslancem České národní rady za Občanské fórum.

Po skončení poslanecké funkce nastoupil do diplomacie a od března 1993 pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 1994 – 1998 působil na velvyslanectví ČR ve Washingtonu ve funkci vedoucího politického úseku. Následně v roce 2023 vystudoval Filmovou fakultu Columbia University v New Yorku. Po návratu z Ameriky se přestěhoval do Klatov a nastoupil do evropské sekce Úřadu vlády, kde připravoval předsednictví ČR v EU. Od roku 2008 vykonával funkci náměstka pro mezinárodní otázky na Ministerstvu práce a sociálních věcí, odkud v únoru 2010 se vrátil zpět na Úřad vlády do funkce náměstka pro evropské záležitosti. V lednu 2011 odjel pracovat jako generální konzul ČR do Los Angeles. Po návratu měl na Ministerstvu zahraničí na starosti česko-americké vztahy. Od roku 2019 působil ve funkci velvyslance ČR v Peru a v Ekvádoru. Během nedávného předsednictví ČR v Radě EU vedl a předsedal krizovému řízení Rady EU. V současnosti se věnuje problematice reforem Evropské unie na MZV ČR v Praze.