Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Klatovy - dostaveníčko s budoucností

KLATOVY -  dostaveníčko s budoucností

Veškeré naše kroky budou vedeny snahou zajistit Klatovům všestranný rozvoj a prosperitu.  Musíme však také realisticky hodnotit své možnosti. Nedokážeme odhadnout všechny vlivy, které přinese budoucnost  - vývoj ekonomiky, rozhodování státních orgánů, demografický a strukturální vývoj země. Věříme, že každodenním kvalifikovaným a praktickým rozhodováním zajistíme městu dobrou budoucnost. 

Přenesme se nyní do roku 2018 a představme si, že hodnotíme nedávno „uplynulé období“.

 

 Klatovy se neztratily!

 • Zodpovědným hospodařením si vytvářely zdroje k realizaci projektů.
 • V Klatovech se promyšleně staví – podmínky k tomu vytvořil nový územní plán, jehož prostřednictvím občané ovlivňují to, jak „jejich“ části města vypadají.
 • Daří se i těm, kteří v Klatovech skutečně podnikají. Krize odezněla, postupně se podařilo zaplnit průmyslovou zónu, zlepšuje se napojení na dálnici, výborné je napojení na „informační dálnici“.
 • Žije i centrum města – zajímavé společenské a kulturní akce přivádějí do centra stále více místních i přespolních.
 • V létě i v zimě je kam vyrazit za sportem i za kulturou. Plavecký bazén včetně wellness části má své stálé návštěvníky, areál letního kina se vyprofiloval v zajímavé kulturní centrum, divadlo i kulturní dům přitahují kvalitní nabídkou programu.
 • Klatovští sportovci dosahují zajímavých sportovních výsledků i díky rozumné a tradiční podpoře města.
 • Lidé se potkávají na procházkách v Mercandinových a Hostašových sadech, které jsou příjemným místem odpočinku. Zpestřením jsou vystoupení místních hudebníků.
 • Dokončena je rekonstrukce a zateplení většiny škol a školek.
 • Fungující klatovské kulturní památky (Katakomby, Pavilon skla, barokní lékárna, opravené kostely, Černá věž i radnice) jsou zorganizované do dvou turistických okruhů lákajících návštěvníky.
 • Rodiny s dětmi využívají doplňkových zařízení při cyklostezkách a rozšířené nabídky dětských hřišť nejen v Klatovech, ale i v integrovaných obcích.
 • Služby místních hotelů, restaurací a kaváren a poskytovatelů dalších služeb napomáhají tomu, že jsou Klatovy po všech stránkách příjemným místem pro život.   

Stojíme o to, abychom se mohli na klatovské budoucnosti podílet a abychom pro ni mohli pracovat. Proto kandidujeme v těchto komunálních volbách.

 

Budoucnost začíná
doma.