Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Klatov - 12. 11. 2014

Srdečně vás zveme na ustavující zasedání Zastupitelstva města Klatov

12. 11. 2014 v 19:00 - velký sál Kulturního domu v Klatovech (vstup hlavním vchodem) 

Program:

1.      Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov

2.      Složení slibu nově zvolených členů ZM

3.      Volba volební komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu

4.      Schválení programu ZM

5.      Schválení Jednacího a Volebního řádu ZM na volební období 2014 – 2018

6.      Volba starosty

7.      Volba místostarostů

8.      Volba členů Rady města Klatov

9.      Volba zastupujícího místostarosty

10.      Diskuse

11.      Usnesení

12.      Závěr

Budoucnost začíná
doma.