Klatovská ODS

KLATOVY - NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV

PROGRAMOVÁ TÉMATA KLATOVSKÉ ODS

 

Tento týden vám postupně přineseme všechny programové oblasti pro komunální volby 2018.

Začínáme samozřejmě od čísla 1. 

 

Kapitola 1.   KLATOVY náš společný domov.

Ústředním bodem našeho programu jsou Klatovy. Město, které milujeme, jež se nám stalo osudem. Jsou naším domovem, mnozí z nás se zde narodili, všichni tu máme své kořeny. Zdá se nám, že bez pohledu na malebné panorama města s dominantní Černou věží se snad ani nedá žít. 

  • Proto soustavně, trpělivě, ale s rozhodností pracujeme na rozkvětu našeho města a přejeme si, aby bylo domovem i našich dětí. Aby zde nalézaly práci, podmínky pro slušný a příjemný život, přátele, aby zde naše a jejich rodiny byly šťastné.
  • Proto stojíme za volebním heslem: „Klatovy náš společný domov“ Každý, kdo má na mysli dobro našeho města a jeho občanů, každý, kdo pro ně pracuje a dýchá, je naším spojencem.
  • Společně chceme naplnit motto „Klatovy – město, kde stojí za to žít.“

Klatovská ODS se na rozvoji města a jeho vedení podílí již několik volebních období. Ve svém programu na léta 2018 až 2022 tak logicky navazujeme na vše pozitivní, co bylo v předchozích obdobích vybudováno. Směřujeme do budoucnosti, ctíme však tradice.  Podporujeme aktivní přístup lidí, vážíme si jejich zdravého rozumu, empatie i sociálního cítění.

Město nejsou jen domy, ulice, parky, město jsou lidé.  Lidé žijící v Klatovech a v našich 25 integrovaných obcích. Pomyslná „hranice Klatov“ se tak na jižní straně nalézá až u Střeziměře, Křištína a Dobré Vody, na severní u Otína, Točníka a Štěpánovic, na západní ji tvoří katastry Tajanova, Kalu, Tupadel a na straně východní Habartice a Kydliny.  Klatovy, jsou druhé nejlidnatější město Plzeňského kraje. Mají kompletní infrastrukturu, jsou klenotem v malebné pošumavské krajině.  Pohled na ni a na město v ní zasazené, je však i výzvou: nechť Klatovy zůstanou městem, jaké je známe. Nechť jim však nechybí nic z toho, co nás posouvá do budoucnosti, co obohacuje život lidí.

Nedávný sociálně antropologický výzkum si povšiml, že Klatované sami říkají: „ Klatovy jsou městem, které se stará, pečuje o své lidi a rozvíjí se.“  Domov, pocit bezpečí, přehlednosti věcí, sounáležitost i jasné rozlišení dobra a zla, umění komunikovat rozdílné názory, přijmout nové myšlenky, to vše patří k pilířům stavby, jíž je naše město.

Budoucnost začíná
doma.