Klatovská ODS

2. kapitola našeho volebního programu

Kapitola 2.  Klatovy, brána Šumavy, regionální centrum Pošumaví.

Klatovy jsou přirozeným centrem bývalého okresu Klatovy i Pošumaví.  Přejeme si, aby jím byly i nadále. Hodláme pokračovat v přátelské spolupráci s obcemi našeho regionu, hodláme být jako doposud lídrem při jednání o dopravní obslužnosti města a západní části Šumavy.  Klíčem k dalšímu rozvoji města a regionu je optimalizace a „zkapacitnění“ mezinárodní silnice I/27, a to nejen ve směru Klatovy-Plzeň, ale i ve směru Klatovy-Bavorsko. Z Klatov musí být rychle dostupná nejen dálnice a krajské město, ale i bavorská hranice. To je zcela zásadní nejen pro turisty, ale zejména pro občany města, kteří za prací dojíždějí. Neméně důležitý je železniční koridor. Město Klatovy bude pod naším vedením nadále aktivně vyjednávat s představiteli kraje i státu, aby „pro Klatovy nebylo nikam daleko a aby byly na mapě Čech vidět.“ Jakkoliv je pozice města v těchto jednáních nelehká, nemůže a nesmí ji vzdávat. Intenzivně jsme se podíleli na majetkovém vypořádání pozemků nutných pro stavbu a jsme připraveni k maximální součinnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic při přípravě stavebních povolení tak, aby vlastní stavba mohla započít v  roce 2020.   Podporovat a rozvíjet budeme všestranné vztahy s našimi bavorskými sousedy (partnerské město Cham, ale i Zwiesel aj.), a to nejen na úrovni měst samých, ale i na úrovni společenských, kulturních a sportovních organizací a jednotlivců. Musí být zřejmé, že Klatovy si přejí přátelské a férové vztahy. Vzájemné poznání se, překonávání předsudků i negativních stereotypů je správnou cestou k dobrým sousedským vztahům. Stejně jako k partnerům v Bavorsku, budeme přistupovat i k partnerským městům Poligny, Polevskoj. Důležité je pro nás postavení města a regionu v Plzeňském kraji. Je na vedení kraje, nakolik vyhoví otevřenému a vstřícnému přístupu města Klatovy. Klatovy si cení významné krajské investice – Klatovské nemocnice a přejí si její stabilní rozvoj.

Budoucnost začíná
doma.