Klatovská ODS

4. kapitola našeho volebního programu

Kapitola 4.  Strategie města, strategické dokumenty a projekty.

Rozvoj měst se děje každodenní činností. Ta však musí mít své cíle, směr, musí existovat strategie, jak směr udržet a cílů dosáhnout, musí být stanoveny i priority, časové, věcné.  Proto je důležité čas od času zpracovat a přijmout dokumenty, které vizi a strategii města obsahují. Město Klatovy takové dokumenty má.

Před dvěma lety jsme po změně stavebního zákona jako jedno z mála měst schválili nový územní plán.  Ten nyní postupně doplňují územní studie tak, aby bylo možné v Klatovech stavět, podnikat, aby město mělo jasný koncept svého urbanistického rozvoje. Záleží nám na kvalitě městského prostředí i prostředí našich integrovaných obcí, neboť jsou základem kvality našeho života. Kvalita prostředí má více aspektů funkčních, sociálních, architektonických, budeme i nadále hledat jejich rovnováhu, aby Klatovy byly městem krásného vzhledu a přirozených proporcí.

V minulém roce jsme zpracovali a přijali Strategický plán rozvoje města Klatovy 2017-2025.“ Cílí k tomu, aby Klatovy byly příjemným městem pro život, aby zde byly příležitosti pro podnikání, pro práci. Nezapomíná však ani na kvalitu životního prostředí, kultivaci veřejného prostoru, či optimalizaci dopravy. Klatovy musí být místem bezpečným, přehledným a atraktivním: pro své občany i pro návštěvníky. Klatovy musí citlivě pracovat s různými věkovými skupinami občanů, nesmí zapomínat na své seniory, ani na své juniory. I na to strategický plán pamatuje. Nezbytný je i ve chvíli, kdy usilujeme o dotační programy. Poskytovatelé dotací posuzují, nakolik naše žádosti odpovídají strategii rozvoje města, regionu, země.

Město disponuje i celou řadou dalších dokumentů v oblasti sociální, komunitní, v oblasti krizového řízení (např. povodňový plán). Občanům jsou k dispozici například na webových stránkách města.

Jakkoliv dáváme přednost praktické, každodenní činnosti, nezapomínáme ani na to, že je třeba vypracovávat strategie, plány, generely. Vždyť dříve než se pustíme do jakékoliv práce, plánujeme!

Budoucnost začíná
doma.