Klatovská ODS

Společně pro Klatovy

ROZHOVOR ......s lékařem MUDr. Milošem Chroustem

Pane doktore, je známé, že pracujete v klatovském mammocentru, co je tedy v preventivních zdravotních programech nového?

V České republice v současnosti probíhají 3 preventivní programy. Prevence nádoru prsu již druhé desetiletí, nově prevence nádoru děložního čípku a nádoru tlustého střeva. V letošním roce začalo tzv. centrální zvaní na preventivní programy. Proto určitě i někteří z Vás dostali do schránky dopis, který vás na prevenci zve. Myslím si, že by všichni měli příležitosti, kterou v České republice máme, využít. Často vzhlížíme k jiným zemím a „závidíme“, ve skutečnosti ale české zdravotnictví a zdravotnictví v Klatovech je na vysoké úrovni. Máme nejednu klientku, která přijíždí na prevenci k nám např. z Anglie, kde by na vyšetření čekala měsíce. Všechna centra prevence nádoru prsu jsou pod velmi přísnou každoroční kontrolou kvality. Mám radost z toho, že naše centrum dlouhodobě splňuje všechny požadavky a opakovaně se v hodnocení pohybuje na předních místech. V posledním roce jsme byli spolu asi s 15 centry na 1. místě v republice. Poděkování mým spolupracovníkům.

Lidé zapomínají na prevenci?

Myslím si, že se situace za poslední léta zlepšuje. Program prevprevence nádoru prsu probíhá již druhé desetiletí, konkrétně od září 2002. Naše centrum právě v září vstoupilo do dvanácté sezóny. Prakticky od začátku jsme našim klientkám preventivní prohlídku po dvou letech připomínali dopisem, nyní se přidalo i tzv. centrální zvaní. Díky tomu a dobré spolupráci s praktickými lékaři a gynekology se nám daří mít vyšetřenost v regionu nad 53%. Mohlo by být i lépe. Snažíme se prevenci připomínat přednáškami a účastí v projektu „Ženy ženám“ společnosti AVON. Jistě jste zaznamenali tzv. AVON pochod, celosvětová aktivita k podpoře prevence nádoru prsu. Za zmínku stojí to, že Klatovy byly první město v ČR po Praze, kde se podařilo tento ve světě léta známý pochod zorganizovat. Poděkování patří městu Klatovy a řadě dobrovolníků (spolek Beseda, Klatovský okrašlovací spolek, o.s. …), kteří tuto akci letos již potřetí zorganizovali. Pochod podpořila zakladatelka preventivního programu nádoru prsu a klatovský rodačka MUDr. Mirka Skovajsová a její kamarádka herečka Veronika Freimanová. Jsme rádi za každou aktivitu, která připomíná prevenci. Víme, že včas zachycený nádor prsu je vyléčitelný až v 95% i bez ztráty prsu . Myslím si, že stojí za to na prevenci přijít.

Všiml jsem si, že Mammocentrum Klatovy, se podílí i na pořádání kulturních akcí?

Ano, dlouhodobě spolupracujeme s občanským sdružením Bartolomeo (což jsem já, můj bratr a naši nejbližší a přátelé), které pořádá přednášky s kulturní tematikou a v posledních dvou letech jsme společně uskutečnili přednášky zaměřené i na tematiku zdravotnickou. Je velmi zajímavé, kolik lékařů významných ve svých oborech v minulosti mělo těsný vztah k našemu městu. Prof. Haškovcová přednáškou připomněla prof. Josefa Thomayera, internistu, literáta, absolventa klatovského gymnázia a kamaráda Jaroslava Vrchlického. Prof. Richard Rokyta spolu s manželkou Klatovany seznámili se zakladateli gynekologie jako samostatného oboru - prof. Pawlik, Rubeška, Kiwisch, všichni rodáci z Klatov a těsného okolí, absolventi místního gymnázia. Přednáška měla velký ohlas nejen pro svůj obsah, ale i díky osobě přednášejícího, který je znám jako velký klatovský patriot. Nemohli jsme nevyužít ani přízně další velké klatovské rodačky a zakladatelky preventivního programu nádoru prsu v České republice, prim. MUDr. Mirky Skovajsové, která připravila spolu se senátorem prof. Janem Žaloudíkem přednášku na téma „Naděje v boji srakovinou“. Snažíme se přednášky koncipovat ne striktně odborně, ale spíše jako popularizační pro širokou veřejnost. Velký ohlas tak měla i přednáška „Víno a lidské zdraví“, kterou připravil prof. Šamánek a doc. Urbanová, přední čeští lékaři vpreventivní kardiologiii. V říjnu se těšíme na přednášku prof. Cyrila Höschla.

Zmínil jste i zdravotnictví v Klatovech, co je „doma“ nového?

Klatovská nemocnice si v letošním roce připomíná 100 let od otevření „nové nemocnice“ na Křesťanském vrchu. Je milé, že stejně jako před 100 lety, kdy se Klatovy pyšnily na svou dobu moderní nemocnicí, máme i dnes nemocnici moderní, vybavenou, s řadou kvalitních lékařů a sestřiček. Osobně mne potěšila i aktivita Dr. Krátkého, který inicioval vznik obrazu od klatovského malíře Jindřicha Bílka ktomuto výročí. Právě díky přednáškám, které jsme pořádali, jsem mohl spolupracovat na výběru postav pro tento obraz. Na obraze jsou zachyceni prof. Thomayer, prof. Pawlik (oba jsem již zmínil) a jako třetí MUDr. Alois Mašek, dřívější starosta Klatov, který se zasloužil o vybudování „nové“ nemocnice před 100 lety. Klatovskému zdravotnictví a nemocnici přeji dalších úspěšných nejen 100 let. Věřím, že i pak budou moci naši následovníci připomenout významné lékaře z naší doby.

 

Děkuji za rozhovor. Rudolf Lang


Foto: Archiv Miloše Chrousta

 

ROZHOVOR ......s lékařem MUDr. Milošem Chroustem ROZHOVOR ......s lékařem MUDr. Milošem Chroustem ROZHOVOR ......s lékařem MUDr. Milošem Chroustem
Budoucnost začíná
doma.