Klatovská ODS

6. kapitola našeho volebního programu

Kapitola 6 – Výkonnostní sport, pohybové a relaxační aktivity.

Pohyb je jedním z předpokladů zdravého životního stylu. V širokém slova smyslu budeme pokračovat ve vytváření podmínek pro každodenní sportovní a volnočasové vyžití obyvatel města. Po úpravách areálu venkovních lázní dojde ve dvou etapách (2019 a 2020) k  modernizaci šaten a sociálního zázemí v krytém plaveckém bazénu. Společně s opravou mostů z Beňov do Kalu a výstavbou obchvatu Klatov ze strany ŘSD se přidáme s vybudováním dalších částí cyklostezek v těchto úsecích. Vzhledem k úspěchu „workoutového“ hřiště pod Vodojemem jsme připraveni obdobné vybudovat i pod Hůrkou u ZŠ Tolstého.  Za zcela zásadní pro pravidelnou tréninkovou činnost dětí a mládeže považujeme trvalou a systematickou podporu provozních nákladů pestré škály klubů, jež se o sportovní rozvoj mladé generace starají. Důležité jsou pro nás i tzv. „malé sporty“. Jsme připraveni se spolupodílet i na investičních projektech úpravy sportovišť a zázemí jednotlivých klubů. Za prioritu považujeme vybudování dosud chybějícího tréninkového fotbalového hřiště s umělou trávou.  Mladí sportovci musí mít rovněž jasný příklad. Vrcholem reprezentace každého klubu je kvalitní družstvo dospělých. Proto budeme podporovat úspěšná družstva dospělých v nadregionálních soutěžích stejně jako pořadatele významných národních a mezinárodních soutěží (Král Šumavy, Rallye Šumava). 

Budoucnost začíná
doma.