Klatovská ODS

7. kapitola našeho volebního programu

Kapitola 7. Klatovy, město, kde stojí za to žít.  

Chceme tento text, jejž adresujeme všem Klatovanům, skončit tak, jako jsme začali: Klatovy jsou naším domovem. Zajímá nás jejich budoucnost a jsme připraveni pro ni pracovat. V přechozích řádcích jsme zmínili mnohé cíle a plány.  Zdůraznit chceme:

 1. Vybudování obchvatu města a zlepšení komunikace I/27 směr Plzeň (byť jde o projekt státní, podpora a intenzivní tlak ze strany města jsou nezbytné).
 2. Opravy a rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovišť v objemu min. 40 mil. Kč ročně. Opravy a rekonstrukce vodohospodářské (min. 20 mil. Kč ročně) a teplárenské (min 5 mil. Kč ročně) infrastruktury, vybudování nového vodovodu a kanalizace v  Dehtíně, úspěšného dokončení vodovodu a kanalizace v Točníku.
 3. Pokračování revitalizace sídliště Pod Hůrkou.
 4. Rekonstrukce budovy bývalé porodnice na centrum péče o lidi postižené chorobami stáří, přestavbu budovy bývalé vojenské ubytovny Na Bělidle na malometrážní byty pro seniory, rekonstrukci budovy „aeroplánu.“
 5. Trvale kvalitní údržba města (úklid, květinové a parkové úpravy). Dokončení obnovy cestní sítě na centrálním hřbitově, rekonstrukce obřadní místnosti krematoria (včetně klimatizace).
 6. Nakládání s odpady má zásadní vliv na kvalitu života nás všech. Jsme připraveni odpustit poplatky za odpady těm, kdo je budou důsledně třídit.
 7. Pro stabilitu obyvatel města je důležitá bytová výstavba. K zahájení výstavby dostupného nájemního bydlení (startovacích bytů pro mladé rodiny či i pro ty, kdo chtějí začít žít „single“) využijeme dostupné státní dotační programy.
 8. Podpora sportovních, kulturních, společenských organizací a spolků včetně sborů dobrovolných hasičů.
 9. Péče o rozvoj volnočasových aktivit (rekonstrukce šaten a zázemí krytého plaveckého bazénu, budování cyklostezek, workoutového hřiště a dalších dětských hřišt.
 10. Péče o kulturní dědictví města (rekonstrukce refektáře v jezuitské koleji, Divadelní ulice) a veřejná prostranství (Vodojem, Křesťanský vrch, Hůrka).
 11. Efektivní a vstřícný městský úřad. Nezbytným předpokladem pro splnění naší vize je dobře fungující zázemí a součinnost pracovníků městského úřadu. Bezchybnost a přesnost poskytovaných informací a služeb považujeme za samozřejmé. Vážíme si Vašeho času, proto budeme chtít usnadnit přístup k jednotlivým úředním agendám. Plně využijeme možností projektu „Portál občana“. Na dopravním úřadu bude během roku 2019 zavedena možnost internetového objednání se na určitý čas.

 

Vážení Klatované,

věříme, že získáme Vaši důvěru v nadcházejících komunálních volbách. Získáme-li ji, budeme nadále usilovně pracovat pro budoucnost našeho města. Vždyť Klatovy jsou naším společným domovem.

Budoucnost začíná
doma.